Rakennetun ympäristön tie­to­jär­jes­tel­mä (Ryhti) auttaa kuntia täyttämään arvokkaiden tie­toai­neis­to­jen asetuksen vaatimukset

11.06.2024 17:36

Arvokkaiden tietoaineistojen, kuten asema-, yleis- ja maakuntakaavatietojen, on oltava saatavilla maksutta koneluettavassa muodossa teknisen rajapinnan kautta 9.6.2024 alkaen. Kunnat voivat toimittaa kaavatiedot kansallisessa kaavatietomallimuodossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti), jolloin järjestelmä muuntaa tiedot INSPIRE-tietomalliin ja tarjoaa INSPIRE-tietotuotteet, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset.

Euroopan komission arvokkaiden tietoaineistojen täytäntöönpanoasetuksen (ns. HVD-asetus) mukaan muun muassa kaavoituksen paikkatiedot ovat arvokkaita tietoaineistoja. Asetus on osa avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa ja se pyrkii edistämään julkisen sektorin avointen tietoaineistojen saatavuutta ja käyttöä. Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevaa tietoa, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä mihin tahansa käyttöön. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelun kaavatiedot.

HVD-asetuksen mukaan kuntien voimassa olevat sähköiset kaavatiedot tulee olla saatavilla koneluettavassa muodossa sovellusrajapintojen ja latauspalvelun kautta, josta aineisto on ladattavissa. Myös aiemmin voimassa olleet kaavatiedot, kuten kumotut asemakaavat, on oltava saatavilla. Velvoitteet koskevat voimassa ja sähköisessä muodossa olevia paikkatietoja.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti) kokoaa kuntien ja valtion viranomaisten tietojärjestelmissä olevat alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot turvallisesti yhteen. Kun arvokkaat tietoaineistot ovat Ryhti-järjestelmässä, kuntien tai maakuntaliittojen ei tarvitse ylläpitää teknisiä rajapintoja, vastata niihin liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin tai jakaa tietoa ja ohjeita sovellusrajapinnan toiminnasta. Ryhti-järjestelmän avulla kunnat voivat täyttää HVD-asetuksen mukaiset avoimen tiedon vaatimukset.

Kaavatietojen toimittaminen Ryhti-järjestelmään

Uudet kaavat voi toimittaa Ryhti-järjestelmään kansallisen kaavatietomallin mukaisena, jolloin Ryhti-järjestelmä muuntaa tietoaineiston INSPIRE-tietomallin mukaiseksi. Voimassa olevat kaavat voidaan toimittaa VOOKA-mallin ja INSPIRE-mallin mukaisena Ryhti-tietojärjestelmään. Kunta voi myös muuttaa etukäteen voimassa olevat kaavat tietojärjestelmään Katja-asetuksen mukaisesti.

Kun kaikki tiedot muutetaan digitaaliseksi ja viedään Ryhti-järjestelmään, tiedonhallinta selkeytyy. Yhdenmukainen tieto on sujuvasti ja turvallisesti saatavilla, kun sitä tarvitaan. Lisäksi päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla. Asetuksen velvoitteet eivät kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat olemassa vain paperisena. Asetusta ei myöskään sovelleta salassapidettävään tai turvaluokiteltuun rakennetun ympäristön tietoon.

Valtakunnallisesti on hyödyllistä, että voimassa olevat kaavat löytyvät yhteisestä Ryhti-järjestelmästä. Ympäristöministeriö tukee avustusten muodossa voimassa olevien kaavojen muuttamista ja viemistä Ryhti-järjestelmään. Seuraava avustushaku avautuu syksyllä.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää