Rakennetun ympäristön sanastoja vahvistettu käyttöön

09.04.2024 14:02

Ympäristöministeriö on hyväksynyt käyttöön rakennetun ympäristön sanastoja. Muun muassa laaja alueidenkäytön, rakentamisen ja asumisen käsitteitä sisältävä Rakennetun ympäristön pääsanasto on julkaistu Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa.

Yhteiset käsitemääritelmät toimivat digitalisaation syntymisen edellytyksenä sekä sujuvoittavat organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa, kun kaikki osapuolet ymmärtävät käytetyt käsitteet samalla tavalla.

Ryhti-hankkeen tiedon yhteentoimivuustyössä on työstetty rakennetun ympäristön sanastoja vuodesta 2021 alkaen. Sanastoprojektit saatiin päätökseen lokakuussa 2023, ja ympäristöministeriön tekemän laadunvarmistuksen jälkeen sanastot on nyt vahvistettu Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa Voimassa oleva -tilaan. Keskeisiä rakennetun ympäristön käsitteitä ei enää tarvitse määritellä alan organisaatioissa uudelleen, kun ne löytyvät valmiiksi määriteltyinä yhteisistä sanastoista.

Yhteensä julkaistavissa neljässä sanastossa on lähes 900 käsitettä. Suurin sanastoista on Rakennetun ympäristön pääsanasto, joka sisältää yli 670 käsitettä alueidenkäytön suunnittelusta kaavoitukseen sekä rakennusten luvituksesta asumiseen. Pääsanaston määritelmät on laadittu uudistuvien rakentamislain (751/2023) ja alueidenkäyttölain (132/1999) käsitteitä käyttäen. Vahvistettaviin sanastoihin kuuluvat myös hiukan pienemmät Kulttuuriympäristösanasto, Esteettömyyssanasto sekä Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto. 

Kaikista käsitteistä löytyy suomenkielisten termien, määritelmien ja tarkentavien huomautusten lisäksi termien vastineet myös ruotsiksi ja englanniksi. Kulttuuriympäristösanastossa määritelmät ja huomautukset on lisäksi käännetty myös ruotsiksi.  

Terminologista sanastotyötä veti Sanastokeskus ry. Sanastotyötä tehneissä 11 työryhmissä oli mukana noin 70 asiantuntijaa ympäristöministeriön lisäksi useista muistakin organisaatioista. Lisäksi sanastojen sisältöön on ollut mahdollista vaikuttaa kustakin osiosta järjestetyllä kommentointikierroksella. 

Rakennetun ympäristön sanastotyö jatkuu myös vuosien 2024–2025 aikana muun muassa rakentamisen ja alueidenkäytön aiheista. Lisäksi kesällä 2024 ovat valmistumassa sanastotyöt sekä liikenteen ja yleisten alueiden käsitteistä että teknisten verkostojen käsitteistä.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää