Ra­ja­var­tio­lai­tos suunnittelee teknologian hyödyntämisen lisäämistä ra­ja­tur­val­li­suu­den ylläpitämisen tukena

22.01.2024 17:26

Rajavartiolaitokselle esitetään oikeutta hyödyntää entistä enemmän nykyaikaista teknologiaa keskeisissä lakisääteisissä tehtävissään kuten rajavalvonnassa sekä rajaturvallisuuden ja rajajärjestyksen ylläpitämisessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi lähti lausunnoille 22.1.2024.

Rajavartiolakiin (578/2005) ehdotetaan Rajavartiolaitoksen suorittaman teknisen valvonnan tarkoituksen ja käyttöalueen laajentamista sekä uutena sääntelynä toimivaltuutta radiotekniseen valvontaan. Radioteknisellä valvonnalla tarkoitetaan oikeutta havaita, paikantaa, tunnistaa, yksilöidä ja seurata radiotaajuisia sähkömagneettisia aaltoja ja radiolaitteita.

Lakimuutoksilla pyritään vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin ja esimerkiksi muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Tavoitteena on tilannekuvan muodostaminen Rajavartiolaitoksen operatiivisen toiminnan suuntaamiseksi ja rajaturvallisuutta koskevan päätöksenteon tueksi.

Rajavartiolaitos voisi käyttää toimivaltuuksia rajan läheisyydessä, merialueella, meren rannikolla, ilmatilassa, rajanylityspaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä sekä Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevalla alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Lakihanke liittyy Rajavartiolaitoksen teknisen ulkorajavalvonnan uudistamishankkeeseen sekä uusien ulkovartiolaivojen ja valvontalentokoneiden hankintaan.

Esityksessä ehdotetaan myös, että Rajavartiolaitos voisi käyttää uutta valvontakykyä kadonneiksi ilmoitettujen tai muutoin hädässä olevien henkilöiden paikantamiseksi. Toimivaltuus täydentäisi näin jo nykyistä henkilöiden etsinnässä käytettävää hätäpaikannusta.

Lakihankkeella toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lausuntokierros päättyy 23.2.2024. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää