Ra­ja­tur­val­li­suus­la­ki eduskunnassa lä­he­te­kes­kus­te­lus­sa

23.05.2024 10:58

​Eduskunta aloitti täysistunnossa 22.5.2024 niin kutsutun rajaturvallisuuslain käsittelyn. Rajaturvallisuutta vahvistavan lain tavoitteena on varautua välineellistetyn maahantulon vakavimpiin tilanteisiin ja varmistaa, että Suomella on keino torjua tilanteita, joissa välineellistettyä maahantuloa käytetään Suomen painostamiseen.

Lakiesityksen mukaan valtioneuvosto voisi päättää lain käyttöön ottamisesta, mutta käyttöönotto olisi mahdollista vain erityisen poikkeuksellisista ja pakottavista syistä. Päätöksen voisi tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Valtioneuvoston päätöksellä voitaisiin estää vaikuttamisen välineenä olevan maahantulijan maahanpääsy päätöksessä mainitulla alueella. Maahan saapunut henkilö poistettaisiin maasta, ja hänet ohjattaisiin siirtymään paikkaan, jossa kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia otetaan vastaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi HE 53/2024 vp.

Laki täytyy säätää niin sanottuna poikkeuslakina. Poikkeuslailla voidaan tehdä perustuslakiin rajattuja poikkeuksia pakottavista syistä. Lain hyväksyminen edellyttää sen julistamista kiireelliseksi eduskunnan 5/6 enemmistöllä, minkä jälkeen se voidaan hyväksyä 2/3 enemmistöllä.

Lakiesityksen esitellyt sisäministeri Mari Rantanen (ps.) totesi lähetekeskustelun avauspuheenvuorossaan, että viranomaisilla täytyy olla käytettävissään kaikki tarvittavat keinot Suomen täysivaltaisuuden ja kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi:

"Suomalaisen oikeusvaltion on voitava suojautua ulkoisilta uhilta. Siksi esitämme tätä lainsäädäntöä, jonka perusteella rajaviranomaiset voivat rajalla toimia ja torjua myös tämänkaltaisia uhkia lakiin perustuen. Suojelemalla kansallista turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta suojaamme samalla EU:n ja Naton pitkää itäistä ulkorajaa."​

Oppositio nosti keskustelussa esille muun muassa turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Opposition eduskuntaryhmistä toivottiin myös eduskunnalle lakiesityksen käsittelemiseen työrauhaa, jolla varmistetaan huolellinen käsittely.

Keskustelun päätteeksi asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.​

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää