Ra­hoi­tus­mark­ki­noi­den häi­riön­hal­lin­nan yhteistyöryhmä asetettiin

14.03.2024 07:58

Valtiovarainministeriö on asettanut yhteistyöryhmän, jonka tavoite on tukea viranomaisia ja yksityisiä yrityksiä rahoitusmarkkinoiden varautumisessa.

Yhteistyöryhmässä suunnitellaan ja sovitetaan yhteen rahoitusmarkkinoiden poikkeusolojen sekä normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden hallintaa. Ryhmä antaa viranomaisille ja yrityksille puitteet varautumisessa tarvittavan tiedon vaihtamiselle, käsittelylle ja suunnittelulle. 

Normaalioloissa yhteistyöryhmä kokoontuu rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan asiantuntija- ja suunnitteluelimenä. Häiriötilanteiden aikana tai poikkeusoloissa ryhmä mahdollistaa nopean tietojenvaihdon, tilannekuvan jakamisen yleistilanteesta ja toimintakyvystä sekä yhteisen päätösten valmistelun.

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja nimetään valtiovarainministeriöstä. Sihteeristö koostuu valtiovarainministeriön, Suomen Pankin, Finanssivalvonnan ja Rahoitusvakausviraston edustajista. Ryhmän jäseniksi on kutsuttu rahoitusmarkkinalainsäädännön perusteella varautumisvelvolliseksi määriteltyjä toimiluvanvaraisia toimijoita, jotka edustavat merkittävää osaa rahoitusmarkkinoilla toimivista yrityksistä.

Yhteistyöryhmän toiminta alkoi 11.3.2024 ja on käynnissä toistaiseksi.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää