Pysyvän oleskeluluvan edellytyksiä tiukennetaan

04.03.2024 07:15

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tavoitteena on valmistella hallitusohjelman mukaiset tiukennukset pysyvän oleskeluluvan edellytyksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan kevätistuntokaudella 2025.

Hallitusohjelman tavoitteena on kannustaa maahan muuttaneita henkilöitä suomalaisen yhteiskunnan sääntöjen noudattamiseen, työntekoon ja kielen opiskeluun. Pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä on onnistunut kotoutuminen.  

Tavoitteena on, että pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä olevaa asumisaikaa pidennetään kuuteen vuoteen. Tällä hetkellä asumisaikaedellytys on neljä vuotta. 

Jatkossa pysyvän luvan edellytyksenä olisi myös suomen tai ruotsin kielen taito, joka todennettaisiin kielikokeella. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työhistoriaa ilman muuta kuin hyvin lyhytaikaista turvautumista työttömyysturvaan tai toimeentulotukeen, ja nuhteettomuusedellytystä tiukennetaan. 

Lisäksi hakijan henkilöllisyys on pystyttävä varmistamaan. Hakijalta edellytetään aktiivisuutta oman henkilöllisyytensä selvittämisessä. 

Hallitusohjelman mukaisesti kuuden vuoden asumisaikaedellytyksestä voidaan poiketa, mikäli hakija täyttää tietyt edellytykset.  Pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää jo neljän vuoden asumisen jälkeen, jos hakijalla on vähintään 40 000 euron vuositulot tai Suomessa suoritettu tai tunnustettu ylempi korkeakoulututkinto ja kahden vuoden työhistoria ilman muuta kuin hyvin lyhytaikaista turvautumista toimeentulotukeen tai työttömyystukeen. 

Kuuden vuoden asumisaikaedellytyksestä voidaan poiketa myös, mikäli hakijalla on kielitestillä todettu erityisen hyvä suomen tai ruotsin kielen taito ja kolmen vuoden työhistoria. Hakija ei saa olla turvautunut toimeentulotukeen tai työttömyystukeen muuten kuin hyvin lyhytaikaisesti.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää