Putoamisvaara on kattosaneeraus- ja pien­ta­lo­työ­mai­den suurin työ­tur­val­li­suus­ris­ki

23.05.2024 14:09

Kattosaneeraus- ja pientalotyömaiden työsuojelutarkastuksilla havaitaan puutteita putoamissuojauksessa lähes joka toisella tarkastuksella. Joissakin tapauksissa puutteet ovat niin vaarallisia, että työt keskeytetään. Esimerkiksi kaidesuojaus puuttuu täysin tai putoamisen mahdollistama aukko on suojaamaton.

”Tarkastimme viime vuonna noin 400 katto- ja pientalotyömaata. Havaintojemme mukaan putoamisvaara oli suurin turvallisuusriski”, sanoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Työturvallisuuslain mukaan rakennustyömaalla pitää olla putoamissuojaus, kun työskennellään yli kahden metrin korkeudella. Työsuojeluvalvonnassa havaitaan usein puutteita myös putoamisvaarallisissa kulkureiteissä ja työntekijöiden henkilökohtaisissa suojavarusteissa.

”Liian usealla työmaalla havaitaan turvallisuuspuutteita kulkureiteissä sekä esimerkiksi turvavaljaiden käytössä. Myös suojakypärien käyttämättömyys lisää päävammojen riskiä”, harmittelee ylitarkastaja Koivisto. Hän muistuttaa, että kulkutiet, lattiat, portaat, käytävät ja vastaavat on pidettävä sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaaraa ei ole tai se on mahdollisimman vähäinen.

Tyypillinen turvallisuuspuute on myös katolle kulku. ”Katolle kulku on järjestetty nojatikkailla ja kattosaneerauskohteissa puolestaan talon kiinteän talotikkaan kautta”, kertoo ylitarkastaja Koivisto.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työturvallisuuslainsäädännön toteutumista rakentamisessa.

Pientalon rakentamisen työturvallisuusvastuista kerrotaan tarkemmin Pientalorakentajan työturvallisuusoppaassa (Tyosuojelu.fi).

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää