Positiivisen luot­to­tie­to­re­kis­te­rin kattavuutta parannetaan – työryhmä asetettu

14.02.2024 16:07

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella muutoksia positiivisesta luottotietorekisteristä annettuun lakiin. Lainmuutoksilla on tarkoitus mahdollistaa se, että huoneistotietojärjestelmästä siirrettäisiin positiiviseen luottotietorekisteriin taloyhtiölainojen osakaskohtaisia velkaosuuksia koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksityishenkilön luottokelpoisuuden arviointia varten.

Asumiseen liittyvät lainat muodostavat merkittävän osuuden kotitalouksien veloista. Työryhmän valmistelemilla muutoksilla pyritään varmistamaan, että positiivinen luottotietorekisteri on tietosisällöltään riittävä ja asianmukainen yksityishenkilön luottokelpoisuuden arvioimiseksi. Nämä tiedot ovat välttämättömiä myös rahoitusmarkkinoiden seurannan ja valvonnan kannalta.

Positiiviseen luottotietorekisteriin kerätään tietoja yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista ja luodaan siten ajantasainen kuva henkilön todellisesta maksukyvystä ja luottokelpoisuudesta. Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön 1.4.2024. Huoneistotietojärjestelmä on vuonna 2019 käyttöön otettu sähköinen rekisteri, johon kerätään muun muassa tiedot osakehuoneistojen omistuksista ja taloyhtiön nostamista luotoista.

Työryhmän puheenjohtajana toimii lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu oikeusministeriöstä. Lisäksi työryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Verohallinnon tulorekisteriyksikkö ja Maanmittauslaitos. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2025 loppuun.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Lue myös eduskunnan tiedote 14.2.2024: Lähetekeskustelussa positiivista luottotietorekisteriä koskevan lain muuttaminen.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää