Tietosuoja: Positiivinen luot­to­tie­to­re­kis­te­ri otettiin käyttöön 1.4. – näin se vaikuttaa hen­ki­lö­tie­to­je­si käsittelyyn

01.04.2024 16:04

Huhtikuun alussa käyttöön otettuun positiiviseen luottotietorekisteriin kootaan tiedot yksityishenkilöiden kaikista luotoista ja tuloista. Positiivisen luottotietorekisterin ylläpitäjä on Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen käsittelyä positiivisessa luottotietorekisterissä. Kokosimme verkkosivuillemme perustietoa positiiviseen luottotietorekisteriin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.

Luotonantajien tulee ilmoittaa positiiviseen luottotietorekisteriin tiedot kaikista yksityishenkilöille myöntämistään luotoista. Positiivista luottorekisteriä koskevassa laissa säädetään tarkasti, mihin tarkoituksiin rekisteriin kerättäviä tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa. Luotonantajan velvollisuus on tarkastaa yksityishenkilöstä talletetut tiedot, kun se arvioi kuluttajan luottokelpoisuutta luoton myöntämistä varten.

Yksityishenkilö voi käydä katsomassa positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa omien luottojensa tietoja ja tehdä itselleen vapaaehtoisen luottokiellon. Henkilö voi myös tarkistaa, mitkä luotonantajat ovat pyytäneet hänen tietojaan rekisteristä ja mitä tietoja luotonantajille on toimitettu.

Luottotietojen käsittely positiivisessa luottotietorekisterissä perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen. Tämän vuoksi henkilö ei yleensä voi kieltää henkilötietojensa käsittelyä rekisterissä. Tietoja, jotka on lain perusteella tallennettu rekisteriin, ei myöskään pääsääntöisesti voida poistaa.

Positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla ohjeistetaan, miten yksityishenkilö voi pyytää tietojensa oikaisua tai täydentämistä ja kuinka Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle voi tehdä omia tietosuojaoikeuksiaan koskevan pyynnön. Jos Tulorekisteriyksikkö ei voi toteuttaa pyyntöä, sen on ilmoitettava kieltäytymisen syy. Tämän jälkeen henkilö voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi, jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen.

Tutustu verkkosivuillemme koottuihin usein kysyttyihin kysymyksiin henkilötietojen käsittelystä positiivisessa luottotietorekisterissä: Usein kysyttyä luottotiedoista

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää