Poliisi voi käyttää tie­don­han­kin­ta­kei­no­ja nykyistä useamman rikoksen estämisessä

24.03.2023 10:56

Poliisilain muutokset ajantasaistavat ja selkeyttävät poliisilain säännöksiä salaisista tiedonhankintakeinoista ja etsintäkuulutetun kiinniottamisesta. Tasavallan presidentti vahvisti poliisilain muutokset 23.3.2023, ja ne tulevat voimaan 1.10.2023.

Poliisi voi jatkossa käyttää peiteltyä tiedonhankintaa myös tietoverkossa tiettyjen rikosten ennalta estämiseksi. Peitelty tiedonhankinta tarkoittaa tiettyyn henkilöön kohdistuvaa, lyhytkestoisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tiedonhankintaa, jossa poliisi voi käyttää vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja.

Lupaa telekuuntelulle tai -valvonnalle ei rajoiteta vain tiettyihin luvan hakemisen hetkellä tiedossa oleviin teleosoitteisiin tai telepäätelaitteisiin, vaan tuomioistuin voi myöntää luvan koskemaan tiettyä henkilöä.  Poliisi päättää toimenpiteen kohteena olevista teleosoitteista tai telepäätelaitteista lukuun ottamatta tilanteita, joissa epäilty on tuntematon.

Ylimääräisen tiedon käyttö on mahdollista tiettyjen uusien rikosten selvittämisessä, joista säädetty ankarin rangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä on erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle, tietoa voi uuden lain mukaan käyttää myös lahjuksen antamisen, elinkeinotoiminnassa tapahtuvan lahjomisen ja lahjuksen ottamisen, lahjuksen ottamisen, virkasalaisuuden rikkomisen, virka-aseman väärinkäyttämisen ja huumausainerikoksen selvittämisessä.

Ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella tai teknisellä tarkkailulla saatua tietoa, joka koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka estämistä tai paljastamista varten tiedonhankintakeinoa on käytetty.

Poliisi voi käyttää peitetoimintaa henkirikoksen estämiseen

Peitetoiminnan käyttö henkirikoksen estämiseksi ei edellytä enää lisävaatimusta, jonka mukaan rikollisen toiminnan tulee olla suunnitelmallista, järjestäytynyttä, ammattimaista tai siihen liittyy ennakoitavissa olevaa jatkuvuutta tai toistuvuutta. 

Lisäksi poliisilain sääntelyä etsintäkuulutetun ja muun henkilön kiinniottamisesta selvennetään. Poliisilla on oikeus ottaa kiinni myös muu kuin etsintäkuulutettu henkilö, jonka tuomioistuin on määrännyt noudettavaksi tuomioistuimeen, vangittavaksi tai otettavaksi säilöön.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää