Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan lausunto Nato SOFA -sopimuksesta ja Pariisin pöytäkirjasta on valmistunut

26.02.2024 09:17

Sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseen eduskunnassa vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö.

Perustuslakivaliokunnan lausunto Nato SOFA -sopimuksesta ja Pariisin pöytäkirjasta on valmistunut. Nato SOFA koskee Naton jäsenvaltioiden joukkojen oikeudellista asemaa niiden oleskellessa toisen sopimuspuolen alueella, ja se sisältää määräyksiä, jotka koskevat muun muassa maahantulomuodollisuuksia, aseenkanto-oikeutta, tuomiovallan käyttöä, vahingonkorvausoikeutta ja siitä luopumista sekä joukkojen erioikeuksia ja vapauksia. Pariisin pöytäkirjalla ulotetaan sopimuksen määräykset myös Naton esikuntiin ja niiden sotilas- ja siviilihenkilöstöön pöytäkirjassa määrätyin mukautuksin. Perustuslakivaliokunnan lausunto on yksimielinen.

Perustuslakivaliokunnan mukaan sopimuksen ja pöytäkirjan sekä niiden voimaansaattamista koskevien lakien hyväksymiseen eduskunnassa vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö. Myös hallituksen esityksessä oli arvioitu sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisen vaativan määräenemmistön.   

Syynä määräenemmistövaatimukselle on perustuslakivaliokunnan mukaan se, että sopimus ja pöytäkirja koskevat perustuslakia esimerkiksi siltä osin kuin on kyse joukkojen lähettäjävaltion oikeudesta harjoittaa tuomiovaltaa Suomen alueella ja oikeudesta ryhtyä toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi joukkojen hallinnassa olevalla alueella.

Perustuslakivaliokunta tarkastelee lausunnossa myös kysymystä kuolemanrangaistuksen kiellosta. Valiokunta toteaa, että muodollinenkin mahdollisuus kuolemanrangaistukseen koskee perustuslain (731/1999) 7 §:n 2 momentissa säädetyn kuolemanrangaistuksen kiellon ehdottomuuden vuoksi perustuslakia perustuslain 94 §:n 2 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Nato SOFA -sopimusta ei senkään vuoksi voida hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää lausunnossa huomiota tarpeeseen tulkita ja soveltaa sopimusmääräyksiä ja niiden toimeenpanemiseksi annettuja säännöksiä Suomen perustuslakia kunnioittaen sekä perusoikeus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatetta noudattaen.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 2/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää