Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon hoitoon pääsyä pyritään parantamaan uudella Kela-korvausmallilla – STM pyytää lausuntoja

15.05.2024 09:56

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta uudesta Kela-korvausmallista, jossa ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin hoitoon pääsyyn parantamiseksi, hyvinvointialueiden taakan keventämiseksi ja perusterveydenhuollon hoitojonojen purkamiseksi.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaisesti perusterveydenhuollon saatavuutta parannetaan kohdentamalla hallituskauden aikana kertaluonteista rahoitusta perusterveydenhuollon hoitojonojen purkuun uuden Kela-korvausmallin avulla.  

Hallituksen esitysluonnoksessa painotetaan perusterveydenhuoltoa, toimintakyvyn ylläpitoa ja tiettyjä erikoislääkärivastaanottoja. 

Uudessa Kela-korvausmallissa painottuvat yleislääkärikäynnit, jotka ovat suoraan korvattavia. Myös erikoislääkärin vastaanottokäynnistä saisi Kela-korvauksen, jos käynti perustuu yleislääkärin tai yleislääketieteen erikoislääkärin lähetteeseen. Poikkeuksena olisivat naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin, silmätautien erikoislääkärin, psykiatrian erikoislääkärin sekä suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin käynnit, jotka korvattaisiin myös ilman lähetettä. Esityksessä ehdotetaan myös palautettavaksi vuoden 2023 alusta poistetut hedelmöityshoitojen Kela-korvaukset. 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa suuhygienistin hoito- ja tutkimuskäynnit olisivat korvattavia myös ilman hammaslääkärin lähetettä kaksi kertaa kalenterivuodessa. Fysioterapeutin käynnit olisivat korvattavia ilman lääkärin lähetettä enintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Lisäksi hammaslääkärin suorittama suun ja hampaiden tutkimus korvattaisiin kerran joka neljäs kalenterivuosi tai hammaslääkärin tutkimuksessaan toteaman potilaan terveydentilan edellyttämän tarpeen perusteella enintään kerran kalenterivuodessa.  

Hallitus on varannut Kela-korvausten kehittämiseen hallituskauden ajalle yhteensä 500 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 335 miljoonaan euroa. Lisärahoitus mahdollistaa Kela-korvausten tason korottamisen. Esityksen tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon saatavuutta ja purkaa perusterveydenhuollon hoitojonoja. Lisäksi tavoitteena on siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään ja varhaiseen hoitoon sekä edistää eri ammattiryhmien välistä tarkoituksenmukaista työnjakoa. Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan 23.6.2024 mennessä.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää