Par­la­men­taa­ri­nen työryhmä seuraamaan kansallisen TKI-tavoitteen toteutumista

01.03.2024 10:27

Valtioneuvosto asetti yleisistunnossaan 29.2.2024 parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata kansallisen TKI-tavoitteen saavuttamista sekä seurata ja tukea monivuotisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman toimeenpanoa.

Seurantaryhmässä on jäsenet kaikista eduskuntaryhmistä, ja sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mari-Leena Talvitie. Seurantaryhmän pysyvät asiantuntijat tulevat valtioneuvoston kansliasta, valtiovarainministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristö toimii seurantaryhmän sihteeristönä.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sitoutunut viime vaalikaudella parlamentaarisesti sovittuun kansalliseen tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. T&K-panostusten kasvattamisella tavoitellaan tuottavuuden nousua ja kilpailukyvyn parantumista ja siten tuetaan pitkän aikavälin talouskasvua ja vahvistetaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa. Tavoitteen toteuttamiseksi valtion T&K-rahoitusta lisätään vuosittain noin 280 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2023 lähtötasoon. Rahoituksen suuntaamista tarkastelevaa monivuotista suunnitelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se valmistuu kevään aikana. Pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa TKI-tavoitteen saavuttamisen seurannassa sitoudutaan parlamentaariseen yhteistyöhön ja jatkuvuuden turvaamiseen.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2027.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää