Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 822 euroa kesäkuussa 2023

07.08.2023 10:12

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan kesäkuussa 2023 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 822 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 362 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 5 642 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina. Kesäkuussa 2023 mediaani kasvoi poikkeuksellisen paljon. Tämä johtuu siitä, että tänä vuonna maksettavat poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset tulivat maksuun monella sopimusalalla kesäkuussa. Lisäksi tänä vuonna laajasti maksettavat kertaerät ajoittuivat monella sopimusalalla kesäkuulle.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 916 euroa kesäkuussa 2023, mikä oli 11,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 1,7 %. Miesten mediaanitulo kasvoi 10,7 % 4 253 euroon ja naisten nousi 13,8 % 3 642 euroon kesäkuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 1 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 2,5 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli kesäkuussa noin 2 608 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 443 000, palkkiotulonsaajia 74 500 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 90 600. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää