Paikallisen sopimisen lakiesitys jat­ko­val­mis­te­luun

15.04.2024 07:28

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut 49 lausuntoa valmisteltavista lakimuutoksista, joilla edistettäisiin paikallista sopimista. Saatua palautetta analysoidaan seuraavaksi osana jatkovalmistelua. Esitysluonnos lähetetään myös lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi.

Lausuntoja pyydettiin paikallisen sopimisen uudistusta valmistelleen kolmikantaisen työryhmän mietinnöstä. Työryhmän tehtävänä oli valmistella lainsäädäntömuutokset, joita hallitusohjelman kirjaukset paikallisesta sopimisesta edellyttävät. Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen.

Lausuntokierros alkoi 1.3.2024 ja päättyi suomenkielisten lausuntojen osalta 12.4.2024. Ruotsin kielellä toimitettavien lausuntojen lausuntoaika päättyy 23.4.2024, koska ruotsinkielinen lausuntopyyntö julkaistiin suomenkielistä myöhemmin.

Tavoitteena antaa hallituksen esitys kesäkuussa

Paikallisen sopimisen lisääminen on yksi hallituksen uudistuksista, joilla kehitetään Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Hallituksen tavoitteena on tehdä paikallisesta sopimisesta mahdollista yhdenvertaisesti kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustus yrityksessä on.

Tavoitteena on, että hallitus antaa lakiesityksen eduskunnalle kesäkuussa 2024. Lakimuutokset tulisivat suunnitelman mukaan pääosin voimaan 1.1.2025.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää