Osa jäteöljystä katoaa päätymättä kierrätykseen – riski ympäristölle

17.03.2023 08:02

Ympäristöministeriö on huolissaan siitä, että kallistunut energian hinta synnyttää Suomeen pimeät jäteöljymarkkinat, joilla öljy päätyy laittomasti poltettavaksi. Väärässä paikassa oleva jäteöljy pilaa vesiä ja maaperää ja polttaminen aiheuttaa päästöjä. Lisäksi menetetään kierrätyksen hyödyt, sillä jäteöljyä voidaan kierrättää rajattomasti yhä uudelleen voiteluaineiksi. 

Yrityksistä peräisin olevaa jäteöljyä, esimerkiksi autojen, traktoreiden ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle. Jäteöljy on vaarallista jätettä, jonka käsittelystä säädetään lailla. Jäteöljyhuolto perustuu ympäristöministeriön ja Kierrätysteollisuus ry:n väliseen green deal -sopimukseen, johon keskeiset öljyjätteen kerääjät ja regeneroijat ovat liittyneet sitoumuksillaan. Viime vuosikymmenellä öljyjätettä on Suomessa käsitelty useimpina vuosina noin 35 000 tonnia vuodessa.

Ympäristöministeriön huoli perustuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valvovien viranomaisten kanssa käytyihin keskusteluihin sekä Kierrätysteollisuus ry:n ja jäteöljyn keräyksestä vastanneiden yritysten tietoihin. Jäteöljyn keräys on valtaosin toiminut hyvin, mutta keräyksestä vastaavat yritykset ovat raportoineet Kierrätysteollisuus ry:lle määrien vähentyneen. Vuonna 2022 jäteöljyä kerättiin 1,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuonna 2021.

Esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa ja verkon kauppapaikoissa on tarjouduttu ostamaan jäteöljyä, ja myynnissä on jäteöljyn polttamiseen sopivia polttimia, vaikka niissä ei saisi polttaa jäteöljyä.

Jäteöljy pitää toimittaa keräykseen – luvaton varastointi, polttaminen ja kaupittelu laitonta

Jäteöljyä syntyy muun muassa maatalousyrityksissä ja autokorjaamoissa. Jäteöljyn varastointi, polttaminen ja kaupittelu ilman lupaa on laitonta ja usein myös ympäristörikos. Laki määrittelee tarkasti myös, miten jäteöljyjä pitää varastoida. 

”Jäteöljy on vaarallista jätettä, joka sen haltijan täytyy toimittaa luvalliseen keräykseen,” muistuttaa erityisasiantuntija Jouni Nissinen ympäristöministeriöstä. ”Osa toimii tässä asiassa varmaan tietämättään väärin.”

Yritykset voivat toimittaa jäteöljyn kierrätettäväksi jätealan yrityksille. Jäteöljyn noutopalveluja tarjoavat Suomessa useat yritykset, joista osa on paikallisia ja osa toimii valtakunnallisesti. Jäteöljyä saa luovuttaa vain sellaiselle toimijalle, jolla on ympäristöluvan mukaan oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jäteöljyn luovuttajalla on vastuu varmistaa, että kerääjällä on lupa kerätä jäteöljyä. 

Maa- ja metsätaloudessa syntyvä jäteöljy voidaan toimittaa kunnan vastaanottopisteeseen, jos jäteöljyn määrä on pieni.

Kotitaloudet voivat toimittaa jäteöljyn kunnan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen. 

Väärin käsitelty öljyjäte on ympäristöriski

Pienikin määrä öljyjätettä väärässä paikassa pilaa nopeasti sekä maaperän että pinta- tai pohjaveden. Esimerkiksi jo yksi litra jäteöljyä tekee miljoona litraa vettä juomakelvottomaksi. Jos öljyä taas poltetaan tarkoitukseen sopimattomissa polttolaitteissa, öljystä voi päästä ilmaan raskasmetalleja, haitallisia yhdisteitä sekä syöpää aiheuttavia pienhiukkasia.

Viranomaisten lisäksi myös vastuulliset yritykset ovat havahtuneet ongelmaan ja toivovat viranomaisilta tiukempaa valvontaa. Ympäristöministeriö on pyytänyt ympäristölupaviranomaisia ja lupia valvovia viranomaisia kiinnittämään huomiota jäteöljyn käsittelyyn lainmukaisuuteen.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää