Opiskelijoiden työllisyysaste kasvoi vuonna 2022

18.01.2024 08:41

Tilastokeskuksen mukaan opiskelijoiden työllisyysaste kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna. 18–64-vuotiaita opiskelijoita oli 566 000, joista 311 000 eli yli puolet kävi opintojen ohella töissä. Opiskelujen ohessa työskentely kasvoi eniten ammattikorkeakoulututkintoa suorittavilla opiskelijoilla, joiden työllisyysaste kasvoi 3,2 prosenttiyksikköä.

Keskeisiä poimintoja

  • 18–64-vuotiaiden opiskelijoiden työllisyysaste oli 55,0 % vuonna 2022.
  • Naisopiskelijoiden työllisyysaste oli 58,2 % ja miesopiskelijoiden 51,0 %.
  • Työskentely opintojen ohessa oli yleisintä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alojen opiskelijoilla.

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opiskelujen ohessa töissä

Naisista 58,2 %:lla ja miehistä 51,0 %:lla oli ansiotyö opintojen ohessa vuonna 2022. Naiset kävivät miehiä yleisemmin töissä ammatillisen peruskoulutuksen, lukiokoulutuksen, erikoisammattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon sekä alemman korkeakoulututkinnon ja lisensiaatintutkinnon opiskelun ohessa.

Opiskelujen ohessa työskentely yleistyy iän myötä. 18-vuotiaista opiskelijoista 33,7 % kävi töissä ja 25-vuotiaista 57,5 %. 30-vuotiaiden opiskelijoiden työllisyysaste oli 63,1 % ja 40-vuotiaiden 70,9 %. Iältään 45–64-vuotiaiden opiskelijoiden työllisyysaste oli 71,0 %.

Opiskelijoiden työssäkäynnissä eroja kou­lu­tus­aloit­tain ja alueittain

Työskentely opintojen ohessa oli yleisintä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alojen opiskelijoilla, joista työssäkäyviä oli 66,7 %. Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 64,1 %:lla ja kasvatusalojen opiskelijoista 60,9 %:lla oli ansiotyö vuoden 2022 lopussa. Työskentely opintojen ohessa oli puolestaan vähäisintä yleissivistävän koulutuksen (34,7 %), humanististen ja taidealojen (47,4 %) sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (49,0 %) alojen opiskelijoilla.

Opintojen ohessa työskenneltiin suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla (61,0 %), Lapissa (58,1 %) sekä Keski-Pohjanmaalla (58,0 %) ja suhteellisesti vähiten Etelä-Karjalassa (46,8 %), Pohjois-Karjalassa (47,6 %) sekä Keski-Suomessa (49,3 %).

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää