Opintotuen koko­nai­suu­dis­tuk­sel­le työryhmä ja seurantaryhmä

30.01.2024 07:00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut opintotuen kokonaisuudistuksen valmistelua varten työryhmän ja seurantaryhmän. Työryhmän tehtävänä on arvioida pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti opintotuen nykytilaa ja laatia ministeriölle ehdotuksia opintotuen kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi. Seurantaryhmä käsittelee työryhmän valmistelemat asiat sekä ottaa kantaa työryhmän ehdotuksiin. Työryhmä jättää ehdotuksensa ministeriölle 31.1.2025 mennessä.

- Opintotukea on kehitetty pirstaleisesti koko 2000-luvun, ja viime syksyn keskustelut opintotuesta korostavat entisestään kokonaisuudistuksen tarvetta. Nyt on tärkeää luoda opiskelijalähtöinen uudistus, joka myös pitää sisällään kannustavia elementtejä. Pidän erityisen tärkeänä nuorten osallistamista ja asiantuntemusta, ja siksi työryhmätyöhön on myös kutsuttu mukaan opiskelijajärjestöjen edustajia, ministeri Sandra Bergqvist sanoo.

Kokonaisuudistuksen tavoitteena on turvata tuen tason riittävyys päätoimiseen opiskeluun, kannustaa tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa, parantaa opintolainojen turvallisuutta sekä selkeyttää järjestelmää ja helpottaa toimeenpanoa.

Työryhmä tekee ehdotuksia sekä toisen asteen että korkea-asteen opintojen ajalle myönnettävästä opintotuesta. Toisen asteen osalta painopisteenä on oppivelvollisuutta suorittavien opiskelijoiden toimeentulon edellytykset ja kannusteet. Korkea-asteen opintojen osalta painopisteenä on ensimmäisen korkeakoulututkinnon tavoiteajassa suorittamisen toimeentulon edellytykset ja kannusteet.

Lisäksi työryhmä tekee ehdotuksia opintolainan käyttökelpoisuutta ja turvallisuutta parantavista elementeistä. Opiskelijoiden yleisen asumistuen rinnalle tulee selvittää ja kehittää yhteisasumista suosiva ja taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto.

Työryhmä teettää työnsä tueksi tarpeellisia taustaselvityksiä. Työryhmä voi asettaa alatyöryhmiä. Työryhmä ja sen alatyöryhmät voivat kuulla työnsä aikana tarpeellisia asiantuntijoita. Työryhmä koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön, Kelan sekä opiskelijajärjestöjen edustajista. Seurantaryhmän kokoonpanossa ovat edustettuina opintotuen kannalta keskeiset sidosryhmät.

Työryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen ja seurantaryhmän puheenjohtajana ylijohtaja Esko Ranto.

Työryhmän ja seurantaryhmän toimikausi on 1.2.2024–31.1.2025.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää