Opas pienten työpaikkojen johdolle ja esihenkilöille

30.05.2024 15:29

Suomi.fin opas antaa kokonaiskuvan työkykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista johtaa ja tukea työkykyä työpaikalla.

Uuden Suomi.fin oppaan kohderyhmää ovat etenkin ne työpaikat, joilla ei ole henkilöstöhallintoa tai erityisesti työkykyasioihin perehtyneitä henkilöitä. Pienten työpaikkojen lisäksi tällaisia ovat nopeasti kasvavat startup-yritykset.

- Työ tulee järjestää ja organisoida siten, että se ei aiheuta työntekijälle haitallista kuormitusta. Työpaikan johdolla on tässä keskeinen rooli, painottaa erityisasiantuntija Teija Inkilä projektia ohjanneesta sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Kun aika on kortilla, uusi opas helpottaa tiedon löytämistä

- Tietoa työkyvystä on tarjolla runsaasti. Oppaan suunnittelua varten tehdyissä haastatteluissa selvisi, että erityisesti pienten työnantajien on kuitenkin vaikea löytää omaan tilanteeseen soveltuvaa tietoa ja työkaluja. Monien vastuiden paineissa työkykyasioihin perehtymiseen jää niukasti aikaa, taustoittaa erityisasiantuntija Heini Mynttinen Digi- ja väestötietovirastosta.

Pienillä työpaikoilla työkyvyn tukemiseen ei välttämättä ole myöskään riittävästi osaamista, toimintatapoja eikä edes tietoa, mistä tietoa voi saada. Myös lakisääteisten työturvallisuus- ja työkykyvelvoitteiden tunteminen voi olla ohutta.

- Työkyvyn tukeminen pienillä työpaikoilla on erityisen tärkeää, koska yhdenkin osaavan työntekijän pidempi poissaolo saattaa halvaannuttaa toimintaa merkittävästi, kertoo oppaan suunnitteluun osallistunut vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen Työterveyslaitokselta.

Työkyvyn tukeminen koetaan tärkeäksi – uusi opas vastaa tarpeeseen

Työelämän muuttuvat vaatimukset aiheuttavat haasteita johtamiselle ja esihenkilötyölle. Työpaikoilla on suuri tarve tiedolle, miten työssä jaksamista ja mielenterveyttä voidaan tukea työn arjessa. Hyvällä työkykyjohtamisella voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia sekä hillitä työntekijöiden vaihtuvuutta.

Uusi opas vastaa tähän. Tiiviin kokonaiskuvan lisäksi Suomi.fin opas kokoaa keskeiset tietolähteet ja työvälineet helposti saataville yhteen paikkaan.  

Työkyvyn tukeminen työpaikalla -opas on suunniteltu laajan asiantuntijajoukon kanssa osana EU:n rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

Oppaan sisällön suunnitteluun on osallistunut asiantuntijoita Akavasta, Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueelta, KEHA-keskuksesta, Kelasta, Kevasta, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajista, Mieli ry:stä, Mikro- ja yksinyrittäjät ry:stä, Psykologiliitosta, SAK:sta, STTK:sta, Suomen Yrittäjistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työterveyslaitoksesta, Työturvallisuuskeskuksesta, Suomen Työterveyshoitajaliitosta sekä Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksestä. Lisäksi oppaalle toteutettiin laaja käyttäjätestaus.   

Oppaan toteutti Digi- ja väestötietovirasto sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Työterveyslaitos toimi projektin asiantuntijatukena.

Opas on osa EU:n rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Oppaan taustalla on huoli siitä, että Suomen työikäinen väestö supistuu ja rakenteellinen työttömyys on jäänyt korkealle tasolle. Jotta ihmiset voisivat hyvin töissä eikä heille kertyisi pitkiä sairauspoissaoloja, työntekijöiden työkyvyn ongelmiin pitäisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää