Olkiluodon lai­to­syk­si­köi­den YVA-ohjelma lausunnolla 25.3.2024 saakka

23.01.2024 18:31

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle TVO Oyj:n Eurajoella sijaitsevien Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden käytön jatkamista ja lämpötehon korottamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). TVO toimitti YVA-ohjelman ministeriöön tammikuussa. Lausuntoaikaa on 25.3.2024 saakka.

YVA-ohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Lausuntopalvelu.fi-sivustolla tai suoraan ministeriön kirjaamoon. Asiasta järjestetään myös yleisötilaisuus 6.2.2024 Eurajoella Olkiluodon Vierailukeskuksessa.

YVA-ohjelmassa arvioidaan Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden käytön jatkamista vuoteen 2048 tai vuoteen 2058 asti. Käyttöiän jatkamisen lisäksi vaihtoehtona on yksiköiden lämpötehon korottaminen nykyisestä 2 500 megawatista 2 750 megawattiin.

Laitosyksiköt otettiin käyttöön vuosina 1978 (OL1) ja 1980 (OL2). Niiden alkuperäinen suunniteltu käyttöikä oli 40 vuotta. Laitosyksiköiden käyttöikää jatkettiin vuonna 2018 valtioneuvoston myöntämällä käyttöluvalla vuoteen 2038 asti. 

Lausuntoaikaa 25. maaliskuuta saakka

YVA-ohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä 23.1.–25.3.2024. Lausunnot annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Niitä ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöön sähköpostilla tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan sivustolla. Lausunnossa ja mielipiteissä tulee mainita asianumero VN/22730/2023.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa verkkopalvelussa, voidaan se toimittaa myös sähköpostilla työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon.

Lausunnot ja mielipiteet tulevat nähtäville työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalveluun.

Yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta Eurajoella 6. helmikuuta

Asiasta järjestetään yleisötilaisuus Eurajoella tiistaina 6.2.2024 klo 17:30–19:30 Olkiluodon Vierailukeskuksessa. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja sen 
ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Mahdollisuudesta osallistua tilaisuuteen etäyhteyden kautta sekä muista käytännön järjestelyistä tiedotetaan lähiaikoina ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/olkiluoto-ol1-ja-ol2-yva-ohjelma ja Teollisuuden Voima Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/yva.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää