Oi­keus­mi­nis­te­riön koulutushanke il­moit­ta­jan­suo­je­lus­ta

22.04.2024 15:06

Oikeusministeriön ilmoittajansuojelulain koulutushanke on julkaissut Ilmoittajansuojelun tietoisku -koulutuksen. Koulutus on kaikille avoin ja suunnattu organisaatioiden koko henkilöstölle. Koulutus tarjoaa tietoa ilmoittajansuojelulain merkityksestä ja ilmoittajien roolista.

Ilmoittajansuojelulaki (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, 1171/2022) on keskeinen työkalu tilanteissa, joissa havaitaan väärinkäytöksiä työympäristössä. Se luo turvallisen ja luottamuksellisen kanavan ilmoitusten tekemiselle ja tarjoaa ilmoittajille suojelua mahdollisilta vastatoimilta. Uusi lainsäädäntö vahvistaa ilmoittajien suojelua kannustaen avoimuuteen ja edistäen samalla hyvää hallintotapaa sekä yleistä etua. Onkin arvokasta, että tietämys laista ja sen hyödyistä leviää laajalle.

Organisaatioiden henkilöstö on avainasemassa ilmoittamisessa. Onkin tärkeää, että henkilöstö tunnistaa omat oikeutensa ja rohkaistuu ilmoittamaan. Tämän vuoksi hanke on panostanut koulutukseen, josta jokainen voi käydä oppimassa aiheesta ja tulevaisuudessa uskaltautuu ilmoittamaan havainnoistaan.

Koulutus tarjoaa katsauksen ilmoittajansuojelulain keskeisiin käsitteisiin ja auttaa tunnistamaan tilanteet, joissa lakia sovelletaan. Koulutus selventää, millaisista asioista ilmoittaessa voi saada suojelua. Koulutus vastaa myös kysymyksiin siitä, kuka suojelua saa ja millainen on ilmoittamisen prosessi. Lisäksi koulutus avaa ilmoitusten käsittelyn prosessia ja ilmoittajan roolia ilmoituksen teon jälkeen. Koulutuksen avulla oppija vahvistaa osaamistaan ja saa selkeän käsityksen omasta roolistaan ilmoittajana.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää