Oi­keus­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­li­kök­si seitsemän hakijaa

15.05.2024 07:10

Oikeusministeriön kansliapäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä seitsemän hakemusta. Virka täytetään 1.1.2025 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Tehtävään ovat hakeneet

  • Ville Hinkkanen
  • Joel Hämäläinen
  • Jouni Kolehmainen
  • Antti Leinonen
  • Tuula Majuri
  • Sami Sarvilinna ja
  • Johanna Suurpää.

Kansliapäällikkö johtaa ministerin apuna ministeriön toimintaa ja sen kehittämistä, strategista suunnittelua ja hallinnonalan tulosohjausta sekä ministeriön tulosjohtamista. Lisäksi kansliapäällikkö yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa.

Kansliapäällikön paikka tuli avoimeksi oikeusministeriön nykyisen kansliapäällikkö Pekka Timosen jäädessä eläkkeelle.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää