Oi­keus­lai­tos­työ­ryh­mä: Työ oikeuslaitoksen riip­pu­mat­to­muu­den eteen jatkuu

23.04.2024 14:27

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus varmistaa toimillaan demokraattisen oikeusvaltion tulevaisuutta. Ajantasainen ja toimiva lainsäädäntö turvaa yhteiskunnan vakautta ja suojaa yksilöiden perusoikeuksia. Hallitusneuvotteluissa päätettiin, että oikeuslaitoksen resursseja vahvistetaan lisärahoituksella.

Oikeusministeriön viime hallituskaudella 1.2.2023 asettama oikeuslaitostyöryhmä jatkaa työtään kuluvalla hallituskaudella oikeusvaltion vahvistamiseksi ja oikeuslaitoksen kehittämiseksi. Työryhmän tavoitteena on edistää oikeudenkäytön riippumattomuutta ja oikeusturvan laatua sekä oikeuslaitoksen palvelujen käyttäjälähtöisyyttä.

Oikeuslaitostyöryhmä on asettanut 15.1.2024 ns. riippumattomuustyöryhmän, joka tarkastelee riippumattomuuden edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia erityisesti perustuslakiin. Riippumattomuustyöryhmän asettamispäätöstä täsmennettiin 12.2.2024 vastaamaan alkuperäistä oikeuslaitostyöryhmän tehtävänantoa. Tällöin tehtävänannosta poistettiin perustuslain 106 pykälä, jonka virkakunta oli sisällyttänyt asiantuntijakuulemisten perusteella. Hallitusneuvotteluissa sovittiin, ettei perustuslakivaliokunnan asemaan tehdä heikennyksiä.

Työryhmän keskeisenä tehtävänä on edelleen alkuperäisen tavoitteen mukaisesti arvioida oikeuslaitoksen vahvan riippumattomuuden kannalta tarpeelliset perustuslain muutokset. Tämä kattaa muun muassa ylimpien oikeuksien tuomareiden lukumäärän, virassapysymisoikeuden sekä tuomareiden nimittämismenettelyn. Työryhmä tuottaa muistion, joka sisältää myös ehdotukset lakimuutoksiksi. Koska asian arviointi siirtyy seuraavalle hallitukselle, on perusteltua laatia asiasta muistio eikä tehdä sitä hallituksen esityksen muotoon.
 
- Työryhmän työ on erittäin tärkeää: se edistää hallituksen tavoitetta suomalaisen oikeusvaltion vahvistamiseksi ja turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut demokraattisen oikeusvaltion edistämiseen. Kehysriihessä hallitus juuri sopi, että uusia sopeutustoimia ei kohdenneta siten, että ne vähentäisivät oikeudenhoidon ydintehtävien kuten syyttäjien, tuomarien ja vanginvartijoiden henkilöstömäärää, oikeusministeri Leena Meri toteaa.

Oikeusvaltiotyöryhmän toimeksiantoa tarkennettiin lokakuussa 2023, jolloin myös riippumattomuustyöryhmän toimikausi määritettiin jatkumaan vuoden 2026 loppuun asti.

- Perustuslain muuttaminen edellyttää huolellista arviointia ja valmistelua sekä yleensä parlamentaarista ulottuvuutta. Myös perustuslain muuttaminen itsessään on lähtökohtaisesti ylihallituskautinen hanke, osastopäällikkö Johanna Suurpää sanoo.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää