Oikeuskansleri: Valtion omis­ta­jaoh­jaus­ta koskevat menettelyt

12.02.2024 10:25

Oikeuskanslerin mukaan valtion yhtiöomistusten hoitaminen tulee järjestää ammattimaisesti, vastuullisesti ja valtion etua toteuttaen sekä perustuslain mukaisella virkavastuulla. Valtion tulee omistajaohjauksessa noudattaa lakia ja toimia mahdollisimman läpinäkyvästi. Omistajaohjausjärjestelyille on myös oltava riittävät rakenteelliset takeet puolueettomuuden, objektiivisuuden ja ulkoisen luotettavuuden turvaamiseksi. 

Kanteluissa arvosteltiin valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikön menettelyä Fortumin hallituksen jäsenenä ja yleisemmin valtion virkamiesten kaksoisroolia omistajaohjausasioissa. 

Kokonaisuutena arvioiden valtioneuvoston kanslia tai omistajaohjausosaston osastopäällikkö eivät oikeuskanslerin mukaan olleet menetelleet kanteluissa tarkoitetussa asiassa lainvastaisesti. Oikeuskanslerin mukaan ulkopuolisille on kuitenkin saattanut syntyä perusteltu epäilys virkatoiminnan täyttä puolueettomuutta ja objektiivisuutta kohtaan. Omistajaohjausasioissa toimitaan kaksoisroolissa toisaalta valtion virkamiehenä ja toisaalta palkkioita ja muita etuja samanaikaisesti saavana valtionyhtiön hallituksen jäsenenä. 

Oikeuskanslerin käsityksen mukaan valtion omistajaohjaukseen liittyvät tehtävät ja roolit olisi perusteltua määritellä yhtiökategorian mukaan ja eriyttää toisistaan nykyistä selkeämmin. Oikeuskansleri piti valtioneuvoston kanslialta saamassaan lausunnossa suunniteltuja toimenpiteitä oikeasuuntaisina ja oikeudellisesti perusteltuina. Lausunnon mukaan valtioneuvoston kanslian tarkoituksena olisi muun muassa siirtyä malliin, jossa omistajaohjausosaston päällikkö ei voisi toimia valtio-omisteisen yhtiön hallitusjäsenenä. Valtionyhtiön ohjaus- ja koordinaatiotehtävistä vastaava virkamies voisi lähtökohtaisesti toimia vain erityistehtäväyhtiön hallituksen jäsenenä. Lausunnon mukaan tarkoituksena olisi arvioida myös erillissääntelyä tai ohjeistusta hallitusjäsenyyksistä maksettavista palkkioista.

Oikeuskanslerin mukaan valtioneuvoston kanslian olisi perusteltua arvioida myös valtionyhtiöiden hallitustoimintaan osallistuvien virkamiesten ja omistajaohjaustehtävien erottamista toisistaan siten, että valtionyhtiöiden hallitusten jäsenyyksiä voisivat hoitaa muutkin kuin valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle sijoitetut virkamiehet.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää