Oikeusasiamies: Jokaisella ää­nioi­keu­te­tul­la kansalaisella täytyy olla mahdollisuus äänestää

29.01.2024 07:56

Suomessa oikeus äänestää presidentinvaaleissa on jokaisella kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta. Heistä jokaisella täytyy olla myös mahdollisuus äänestää. Miten hoitopaikoissa ja asumispalvelussa äänestetään?

Jos ihminen ei voi äänestää yleisellä äänestyspaikalla esimerkiksi iän tai vamman takia, hänelle täytyy järjestää mahdollisuus äänestää muualla. Äänestää voi esimerkiksi kotona tai hoitopaikassa. 

Oikeusasiamiehen työntekijät tarkastivat neljä hoitopaikkaa Uudellamaalla tammikuussa 2024. He selvittivät, toteutuuko niissä asukkaiden oikeus äänestää. Tarkastuksista ei ilmoitettu etukäteen.

Tarkastuksissa selvisi, että mahdollisuus äänestää on tärkeä asia hoitopaikkojen asukkaille. Yhdessä hoitopaikassa äänestäminen ei tapahtunut sääntöjen mukaan. Äänestystä valvoi kaksi henkilöä, vaikka valvojia eli vaalitoimikunnan jäseniä täytyy olla kolme.

Tarkastuksissa huomattiin myös, että hoitopaikkojen työntekijät vaikuttavat paljon siihen, voivatko asukkaat äänestää. Työntekijät kertovat asukkaille äänestämisestä ja kysyvät, kuka haluaa äänestää. He myös auttavat asukkaita äänestämisessä.

Miksi oli tärkeää selvittää, miten hoitopaikoissa äänestetään? Oikeusasiamies on viranomainen, jonka erityinen tehtävä on edistää, suojella ja seurata, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat. Tehtävä perustuu YK:n vammaissopimukseen. Siksi oikeusasiamiehen työntekijät tekevät tarkastuksia. He tarkkailevat erityisesti asioita, jotka liittyvät esteettömyyteen, saavutettavuuteen, vammaisten henkilöiden poliittisiin oikeuksiin ja mahdollisuuksiin osallistua.

Seuraavaksi oikeusasiamies selvittää kuntien vaalijärjestelyjä ja sitä, miten kunnat varmistavat, että hoitopaikoissa toteutuu asukkaiden oikeus äänestää.

Lähde: eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote (selkokielellä).

Hoitopaikoissa äänestämisestä on tehty tarkastuspöytäkirja 8012/2023 yleiskielellä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää