Oikeusasiamies asetti uuden ih­mi­soi­keus­val­tuus­kun­nan

08.04.2024 16:47

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on asettanut uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikaudeksi 1.4.2024–31.3.2028. Valtuuskuntaan on nimetty 39 jäsentä.

Oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä vuoden 2012 alussa toimintansa aloittaneella Ihmisoikeuskeskuksella on ihmisoikeusvaltuuskunta, joka lain mukaan koostuu 20–40 kansalaisyhteiskunnan, perusoikeus- ja ihmisoikeustutkimuksen sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen osallistuvien tahojen edustajista. 

Nyt asetettu valtuuskunta on järjestyksessään neljäs. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Ihmisoikeuskeskuksen johtaja.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan tehtävä

Valtuuskunta käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perusoikeus- ja ihmisoikeusasioita ja hyväksyy vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Se toimii myös perusoikeus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.

Toimintansa järjestämistä varten valtuuskunnalla voi olla työvaliokunta ja jaostoja. Näistä vammaisten oikeuksien jaosto on vuoden 2016 jälkeen ollut pysyvä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen velvoitteiden johdosta. 

Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja ihmisoikeusvaltuuskunta muodostavat yhdessä Pariisin periaatteiden mukaisen kansallisen ihmisoikeusinstituution.

Lähde: eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää