Ohjeet tulossa vihreän siirtymän investointien vauh­dit­ta­mi­ses­ta etusi­ja­me­net­te­lyl­lä

25.10.2022 14:02

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä, jonka tavoite on antaa etusija vihreän siirtymän kannalta tärkeiden investointihankkeiden lupahakemuksille vuosina 2023–2026 ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa. Ympäristöministeriö on käynnistänyt ohjeistuksen laatimisen ehdotetun lainmuutoksen soveltamisen tueksi.

Ohjeistus on tarkoitettu ensisijaisesti aluehallintovirastoille. Siinä käsitellään myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin liittyviä näkökohtia. Myös ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupien hakijat voivat hyödyntää ohjeistusta.

Ohjeistuksen luonnoksesta järjestetään kuulemistilaisuus marras–joulukuulla.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023–2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023–2028 koskevaksi lainsäädännöksi HE 128/2022 vp.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää