Neuvottelut WHO:n pan­de­mia­so­pi­muk­ses­ta jatkuvat yhdellä vuodella

07.06.2024 07:58

Kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista päästiin sopuun.

Neuvottelut WHO:n pandemiasopimuksesta jatkuvat enintään yhdellä vuodella. Sopimusneuvotteluiden jatkamisesta päätettiin WHO:n yleiskokouksessa 1.6.2024. Kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) muutokset sen sijaan hyväksyttiin eli niiden neuvottelut saatiin päätökseen.

IHR on keskeisin kansainvälinen sopimus, joka kattaa toimia rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumiseksi ja vastaamiseksi. Pandemiasopimuksen ja IHR:n muutosten tarkoituksena on antaa kansainväliselle yhteisölle entistä paremmat välineet ehkäistä ja torjua pandemioita ja muita terveysuhkia. 

Suomi pitää tärkeänä, että molemmilla sopimuksilla vahvistetaan maiden pandemiavalmiutta ja -varautumista, kansainvälistä yhteistyötä ja globaalia oikeudenmukaisuutta pandemiavasteessa. Kansallisen toimivallan kunnioittaminen on jatkossakin tärkeää eli sopimukset eivät saa rajoittaa kansallista toimivaltaa terveysuhan aikana. 

WHO voi jatkossa julistaa pan­de­mia­hä­tä­ti­lan­teen

Yleiskokouksen hyväksymistä IHR:n muutoksista osa on pieniä ja teknisiä, osa isompia linjauksia. Neuvottelutulos noudattaa Suomen kantaa ja tavoitteita.

Terveyssäännöstöön kirjattiin, että WHO voi jatkossa julistaa hätätilannekomitean suosituksesta pandemiahätätilanteen, joka on vakavin rajat ylittävä terveysuhkatilanne. Pandemiahätätilanne tarkoittaa maailmalla leviävää vakavaa tarttuvaa tautia, joka haastaa valtioiden terveysjärjestelmien vastekyvyn ja aiheuttaa merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia häiriöitä. 

IHR:ssa siis määritellään, mikä on pandemiahätätilanne ja miten rajat ylittäviä terveysuhkia torjutaan. Tulevassa pandemiasopimuksessa pyritään entisestään vahvistamaan pandemian ehkäisykeinoja ja lääkinnällisten vastetoimien yhdenvertaista saatavuutta pandemiassa. 

Ei uusia ra­hoi­tus­vel­voit­tei­ta

Hyväksytyillä IHR:n muutoksilla ei luotu sopimusosapuolille uusia sitovia rahoitusvelvoitteita. Sen sijaan WHO:n yhteyteen päätettiin perustaa uusi kansainvälistä rahoitusta koordinoiva mekanismi, joka tehostaa olemassa olevien rahoituslähteiden yhteistyötä. Lisäksi jäsenvaltiot tarkistavat mahdollisuuksiaan antaa vapaaehtoista rahoitusta kehittyvien maiden pandemiavarautumiseen. Rahoituksen antaminen perustuu aina erilliseen kansalliseen päätökseen.

Uutena terveyssäännöstöön lisättiin myös se, että jokainen jäsenvaltio nimeää viranomaisen, joka tarkastelee ja arvioi IHR:n kansallista toteutumista. 

WHO:n pääjohtaja lähettää jäsenmaille kirjeen hyväksytyistä IHR:n muutoksista. Jäsenmailla on tämän jälkeen kymmenen kuukautta aikaa tarkastella muutoksia ja hyväksyä ne kansallisesti. Muutokset tulevat voimaan 12 kuukauden päästä pääjohtajan ilmoituksesta niissä jäsenmaissa, jotka eivät ole ilmoittaneet irtautuvansa muutoksista. Suomessa muutokset käsittelee ensin valtioneuvosto, sitten eduskunta ja lopuksi tasavallan presidentti.  

Pandemiasopimusneuvottelut jatkuvat syksyllä. Neuvotteluiden tarkemmat aikataulut vahvistuvat heinäkuussa. Pandemiasopimus on tarkoitus hyväksyä viimeistään WHO:n seuraavassa yleiskokouksessa toukokuussa 2025.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää