Muutoksia vien­ti­ta­kuu­la­kiin

03.03.2023 07:45

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lain valtion vientitakuulain muutoksista, jotka koskevat Finnveran vientitakuun erityisriskinoton perusteita, niihin liittyvää päätösmenettelyä sekä erityisriskinoton piiriin kuuluvien vientitakuiden enimmäistakuuvastuuta.

- Vienninrahoituksen kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, johon yksityinen rahoitussektori ei ole kyennyt riittävässä määrin vastaamaan. Tällä muutoksella edesautamme yritysten tasavertaista kilpailua kansainvälisillä markkinoilla, toteaa ministeri Mika Lintilä

Lintilä muistuttaa myös, että yksittäisten suurten vientikauppojen saaminen Suomeen voi kaiken kaikkiaan merkitä satoja tai jopa tuhansia henkilötyövuosia. 

Korotus eri­tyis­ris­kin­o­ton enim­mäis­ta­kuu­vas­tuuseen

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera voi myöntää vientitakuun erityisriskinottona, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin tai niiden rahoitukseen liittyvä riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää.

Vientitakuun myöntäminen erityisriskinottona edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä siitä, että vientitakuun myöntämiselle on tärkeitä elinkeinopoliittisia tai kilpailukykyyn liittyviä perusteita. Erityisriskinottona myönnettävien vientitakuiden enimmäistakuuvastuu nousee viidestä miljardista kahdeksaan miljardiin euroon. Enimmäistakuuvastuumäärä sisältyy vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettuun vastuuseen, joka on tällä hetkellä 38 miljardia euroa. 

- Erityisriskinotto on keino avata suomalaisyritysten vientitoimintaa uusille, tavanomaista riskipitoisemmille markkinoille. Korotus mahdollistaa myös suomalaisen vientipohjan monipuolistumista. Uskon, että tämä vauhdittaa esimerkiksi digivihreää siirtymää ja suomalaisten yritysten pääsyä kehittyville markkinoille, sanoo ministeri Lintilä. 

Muutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää