Muutoksia hankintalakiin – KKV:n val­von­ta­mah­dol­li­suu­det vahvistuvat

03.06.2024 08:13

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hankintojen valvonnan mahdollisuudet havaita ja puuttua laittomiin suorahankintoihin paranevat. KKV:n ajallista toimivaltaa tehdä seuraamusesitys kielletyistä suorahankinnoista laajennetaan kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Muutos tuli voimaan 1.6.2024. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo hankintalain noudattamista. Virasto voi jatkossa tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi laittomista suorahankinnoista 12 kuukauden kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä.  

Viraston tekemät selvitykset katkaisevat määräajan kulumisen, jolloin määräaika alkaa kulua alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viraston on aloitettava hankinta-asian selvittäminen viimeistään vuoden sisällä hankintasopimuksen tekemisestä, ja selvitystyöhön saa kulua korkeintaan 12 kuukautta. 

Aiempi määräaika oli kuusi kuukautta, mutta se osoittautui valvontatyössä liian lyhyeksi. Tieto laittomista suorahankinnoista saadaan usein viiveellä. Määräajan riittämättömyys korostui erityisesti tilanteissa, joissa hankintayksikkö laiminlöi hankintoihin liittyvän sopimushallinnan ja hankintayksikön toiminnassa oli muutoinkin laajoja hankintalain noudattamiseen liittyviä puutteita.

”Lakimuutoksella varmistetaan, että KKV pystyy puuttumaan tehokkaammin kaikkein vakavimpiin hankintalain rikkomuksiin”, sanoo tutkimuspäällikkö Elisa Haatainen.

Samalla hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) ja erityisalojen hankintalakiin (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1398/2016) tehtiin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä, jotka varmistavat lakien selkeyden ja yhteensopivuuden EU-lainsäädännön kanssa.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää