Muistio: Aserikosten ran­gais­tus­sään­nök­set edellyttävät uu­del­lee­nar­vioin­tia

14.03.2023 10:52

Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, jossa on arvioitu aserikoksia koskevien rangaistussäännösten nykytilaa. Erityisesti on tarkasteltu kysymyksiä, jotka koskevat ampuma-aseiden hallussapidon rangaistavuutta järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnassa.

Muistion laatiminen liittyy joulukuussa käynnistyneeseen hankkeeseen, jossa tarkastellaan aserikoksia koskevia rangaistussäännöksiä. Säännökset ovat olleet merkittäviltä osin nykyisessä muodossa jo verraten pitkään, runsaat 20 vuotta.

Muistiossa on käytetty näitä rikoksia koskevaa tilastollista ja muuta tietoa sekä hyödynnetty oikeuskäytäntöä ja oikeusvertailevaa tietoa.

Muistion mukaan aserikosten rangaistussäännösten kokonaistarkasteluun ryhtymistä voidaan pitää perusteltuna. Rangaistussäännösten jatkoarviointi ja perustelluiksi havaittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu voitaisiin tehdä riittävän laaja-alaisessa työryhmässä.

Oikeusministeriö ehdottaa asian ottamista hallitusohjelmaan ja valmistelun käynnistämistä.

Lisätietoja lähdesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää