MMM avasi eri­tyi­sa­vus­tus­haun riistataloutta edistäviin hankkeisiin

14.05.2024 09:33

Riistataloutta kehittävien hankkeiden avustushaku on auennut 13.5.2024. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) myöntää avustuksia useisiin teemoihin. Hakuaika päättyy 16.6.2024.

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 13.5.2024 erityisavustushaun riistataloutta edistäville hankkeille. Avustuksia voidaan myöntää hakemusten perusteella seuraaviin hakuilmoituksessa tarkemmin kuvattuihin teemoihin:

1 Riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden järjestämän kouluyhteistyön ja nuorisotyön edistäminen
2 Ampumaratojen ympäristölupaprosessien tukeminen ja ampumarataverkoston kehittäminen
3 Haahkan ja metsähanhen sekä taantuvien vesilintujen muuttoreittitason kannanhoidon edistäminen 
4 Muut julkisen riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet 
4.1 Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät riistakonsernin strategiaa toiminnallistavat hankkeet
4.2 Vastuullista vieraspetopyyntiä tehostavat hankkeet arvokkaiden lintuvesien tai muun linnustollisesti merkittävän kohteen ympäristössä ja/tai Sotka- tai Helmi-hankkeeseen kytkeytyvillä kohteilla
4.3 Suurpetojen kannanhoitosuunnitelmien toimeenpanoa ja suurpetokonfliktin hallintaa tukevat hankkeet
5 Helmi-elinympäristöohjelman toteutus Sotka-hankkeessa.

Hakemuksia voi jättää 16.6.2024 klo 23.59. saakka. Teemoista 2 ja 3 varaudutaan rahoittamaan molemmista yksi hanke.

Hankehaun mukaisilla avustuksilla edistetään julkisen riistakonsernin strategian toimeenpanoa sekä painopisteellä 5 valtioneuvoston periaatepäätöstä Helmi-ohjelmasta. Teema ”Ampumaratojen ympäristölupaprosessien tukeminen ja ampumarataverkoston kehittäminen” tukee myös hallitusohjelman ampumaratoja koskevaa tavoitetta. Hallitusohjelmassa on myös linjattu Helmi-ohjelman jatkamisesta. 

Erityisavustuksia voidaan myöntää hakemuksen perusteella hankkeisiin riistanhoitoyhdistyksille, muille oikeustoimikelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille, julkisoikeudellisille laitoksille, yliopistoille sekä tutkimuslaitoksille.

Myönnettävillä avustuksilla voidaan tukea sekä yksi- että useampivuotisia hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. Vuoden 2024 määrärahasta rahoitettujen hankkeiden avustuksen käyttöaika on enintään 15.11.2026 saakka. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla kerralla enintään kaksivuotisia.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää