Ministeriö pidätti elin­tar­vi­ke­mark­ki­na­val­tuu­te­tun virasta rikostutkinnan ajaksi

17.01.2024 13:36

Virantoimituksesta pidättäminen tulee voimaan 17.1.2024. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa virkamieslain mukaisesti virantoimituksesta pidättämisen perusteita, ja olosuhteiden muututtua asiassa tehdään tarvittaessa uusi päätös.

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt pidättää elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikbergin virantoimituksesta häntä koskevan rikostutkinnan ajaksi. Virantoimituksesta pidättäminen tarkoittaa viranhoidon väliaikaista keskeyttämistä.

Ruokavirasto on tehnyt Helsingin poliisille tutkintapyynnön elintarvikemarkkinavaltuutetun toimintaa koskevien väärinkäytösepäilyjen vuoksi. Tutkintapyynnön kohteena on elinkeinomarkkinavaltuutetun toiminta hänen virkatoimessaan. Helsingin poliisi on aloittanut asiassa esitutkinnan.

Wikbergin virantoimituksesta pidättäminen tulee voimaan 17.1.2024. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa virkamieslain mukaisesti virantoimituksesta pidättämisen perusteita, ja olosuhteiden muututtua asiassa tehdään tarvittaessa uusi päätös. 

Valtion virkamieslain (750/1994) mukaan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää