Metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen haetaan toi­men­pi­de­pa­ke­til­la uusia ratkaisuja

31.05.2024 08:31

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepakettia. Työn tavoitteena on saada edistettyä uusia lisäisiä sekä olemassa olevia täydentäviä keinoja, joiden avulla metsien kasvua ja hiilinieluja voidaan vahvistaa.

Metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepaketin lähtökohtana on maankäyttösektorin eli maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön nettonielun kehitystä koskevan tilannekuvan muutos. Tammikuussa 2024 julkaistusta Luonnonvarakeskuksen raportista selviää, että vuonna 2020 tehty ennuste nielujen kehityksestä vuoteen 2035 mennessä on osoittautunut liian optimistiseksi. Syynä ovat muutokset sekä toimintaympäristössä että kasvihuonekaasuinventaarion laskentamenetelmissä. Toimenpidepaketin valmistelu perustuu hallitusohjelman kirjauksiin, jotka käsittelevät kansallista metsästrategiaa sekä hiilinieluja ja metsien kasvua vahvistavien toimien jatkamista.

Toimenpidepakettityölle ei ole asetettu määrällistä tavoitetta, mutta siinä tulisi esittää konkreettisia ja vaikuttavia keinoja metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen, toimenpiteiden oikea-aikaisuuden kehittämiseen sekä metsien elinvoimaisuuden turvaamiseen.

Esitettävien toimien tulee vauhdittaa olemassa olevia keinoja sekä tuottaa lisää ilmastovaikuttavuutta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa jo sovittujen toimien päälle. Työssä tarkastellaan avoimesti kaikkien eri ohjauskeinojen käyttöä hallitusohjelman kirjausten puitteissa. Työ ja sen vaikutusarvio on tarkoitus julkaista syksyllä.

”Metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepaketti vauhdittaa osaltaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimeenpanoa”, toteaa luonnonvara- ja vesitalousyksikön päällikkö, luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Työssä hyödynnetään tutkittua tietoa kustannustehokkaista metsien kasvua lisäävistä ja hiilinieluja vahvistavista toimenpiteistä. Pohjatietoa on tuotettu muun muassa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ja Kansallinen metsästrategia 2035:n valmistelun yhteydessä, Ilmastopaneelin ja tutkimuslaitosten selvityksissä sekä useissa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden hankkeissa.

Toimenpidepaketin valmistelu tehdään maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä vuoropuhelussa alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työssä konsultoidaan muita ministeriöitä, asiantuntijoita ja tutkijoita. Työn aikana järjestetään myös avoin kuulemistilaisuus. 

”Työllä varmistamme myös metsien kestävän käytön edellytyksiä. Haemme ratkaisuja yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa keskustellen”, kertoo metsä- ja biotalousyksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää