Metsätuholain muutokset voimaan huhtikuun alussa

22.03.2023 07:10

Metsätuholain muutokset tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen. Muutoksilla jatketaan lakiin sisältyvän tukijärjestelmän voimassaoloaikaa laajojen metsätuhojen torjumiseksi ja lisätään uudet säännökset juurikäävän torjunnasta poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Metsätuholain tarkoituksena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen torjuminen. Lailla pyritään erityisesti pitämään metsien pahimpien tuhohyönteisten kannat riittävän alhaisella tasolla sekä ehkäisemään juurikäävän leviämistä hakkuun yhteydessä. Metsätuholaki koskee metsiä, joissa sovelletaan metsälakia.

- Metsätuholain ajantasaisuuden varmistaminen on tärkeää, jotta pystymme varautumaan paremmin ilmastonmuutoksen kautta lisääntyviin tuhoriskeihin. Ajantasaistamalla lakia parannamme myös metsien sopeutumiskykyä muuttuvaan ilmastoon, toteaa asiantuntija Aleksi Nurmi.

Huhtikuun alussa voimaan tulevilla muutoksilla jatketaan metsätuholakiin sisältyvän tukijärjestelmän voimassaoloaikaa. Tukijärjestelmä mahdollistaa laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneiden kustannusten ja vahinkojen korvaamisen maanomistajalle. Tämä tulee uusia määräajoin EU:n päivittyvien valtiontukisääntöjen ja tukijärjestelmän notifioinnin mukaisena. Komission hyväksyntä tukijärjestelmälle on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka.

Metsätuholakiin lisätään myös säännökset juurikäävän torjunnasta poikkeuksellisissa olosuhteissa ja laajennetaan tätä koskevaa ammattimaisen toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta. Tarve uusille säännöksille ilmeni kevättalvella 2022, jolloin kantokäsittelyaineiden saatavuus muuttui äkillisesti epävarmaksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena. Muut lain muutokset ovat teknisiä ja koskevat korjauksia virastojen nimiin, terminologiaan ja muun lainsäädännön viittauksiin. 

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta käsitteli metsätuholain muutosta alkuvuoden 2023 aikana. Valiokunta ei esittänyt muutoksia alkuperäiseen lakiesitykseen. Lain voimaantulon jälkeen ajantasaistetaan vielä maa- ja metsätalousministeriön asetus ammattimaisen toiminnanharjoittajan omavalvontailmoituksen sisältöä koskien.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää