Merien tutkimuksen strategia on valmistunut

31.05.2024 07:37

Merien tutkimuksen strategia pyrkii vastaamaan muuttuviin merta koskevan tiedon tarpeisiin. Monipuolista ja ajantasaista meritietoa sekä tiedon yhteistuotantoa tarvitaan talouden ja terveen meriympäristön yhteensovittamiseen. Vahva merentutkimus ja sen monitieteinen yhteistyö turvaavat terveen ja hyvinvointia tuottavan meren ja yhteiskunnan.

Itämerellä meritieto on erityisen keskeistä onnettomuusriskien hallinnan ja kokonaisturvallisuuden kysymyksissä. Riittävä suomalainen osaaminen mahdollistaa monipuolisen osallisuuden ja vaikuttavuuden myös alan kansainvälisessä yhteistyössä.

Meret ovat maapallon laajoista luontojärjestelmistä edelleen heikoimmin tunnettuja. Ihmistoiminta vaikuttaa meriin laajasti ja pitkäaikaisesti. Luontokato ja ilmastonmuutos uhkaavat merten ekosysteemejä ja niiden kantokykyä. Merten kestävä käyttö, käyttömuotojen yhteensovittaminen sekä meriluonnon suojelu ja ennallistaminen edellyttävät tietoa meriekosysteemin toiminnasta ja kytkennöistä koko elonkehän järjestelmiin ja niihin kohdistuviin uhkiin.

YK:n yleiskokous päätti vuonna 2017 YK:n merentutkimuksen vuosikymmenestä 2021–2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi myös merillä. YK:n Merentutkimuksen vuosikymmenen eri merentutkimuksen toimijoita kattavasti edustava kansallinen ohjausryhmä on johtanut strategian laatimista. Työhön ovat osallistuneet laajasti merentutkimuksen toimijat ja sidosryhmät. Strategian laatiminen on osa YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen maailmanlaajuista toimeenpanoa.

Merien tutkimuksen strategia.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää