Merenkulkualan yksityisten työ­voi­ma­pal­ve­lui­den tarjoajille esitetään uusia velvoitteita

07.03.2024 14:00

Hallitus antoi eduskunnalle 7.3.2024 esityksen Kansainvälisen työjärjestön merityöyleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2022 tehtyjen muutosten toimeenpanosta. Esityksellä hyväksyttäisiin tehdyt muutokset ja saatettaisiin ne kansallisesti voimaan.

Ohjeistoon vuonna 2022 tehdyt lisäykset koskevat muun muassa merenkulkualan yksityistä työnvälitystä ja merityöntekijöiden kuolemantapausten vuosittaista raportointia Kansainväliselle työjärjestölle. Niiden perusteella esitetään muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. 

Esityksessä ehdotetaan uusia velvoitteita merenkulkualan yksityisten työvoimapalveluiden tarjoajille. Kyse on muun muassa työsopimusta koskevista tiedonantovelvoitteista ja velvollisuudesta varmistua työsuhdesaatavien korvattavuudesta. Tarkoituksena on varmistaa, että merityöhön välitettävien henkilöiden työsuhteissa noudatetaan asianmukaisesti sovellettavaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia ja että he ovat tehtäväänsä päteviä.

Kuolemantapausten raportointivelvoitteen toteuttamiseksi ehdotetaan, että työnantajan olisi ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle matkan aikana tapahtuneesta työntekijän kuolemasta. 

Tarkoituksena on, että merityösopimuslakiin sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin merityöyleissopimuksen ohjeiston perusteella ehdotettavat muutokset tulisivat voimaan 23.12.2024. Työvoimapalveluiden järjestämisestä annettuun lakiin ehdotettavat muutokset tulisivat voimaan 1.1.2025.

Merityösopimuslakiin ehdotettu teknisluonteinen muutos tulisi kuitenkin voimaan 1.7.2024.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää