Maatilojen ja puutarhatilojen kannattavuutta parannetaan ener­gia­te­hok­kuut­ta edistävällä sopimuksella

12.04.2024 07:21

Energiatehokkuuteen kannustava toimialasopimus kattaa nyt myös materiaalitehokkuuden, koska ravinteiden ja muiden tuotantopanosten kierrätyksen lisääminen kasvattaa jatkuvasti merkitystään alkutuotannon kannattavuuden parantamisessa.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä maa- ja puutarhatalouden tuottajajärjestöjen puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet maatalous- ja puutarhasektorin ja maaseutuyritysten energia- ja materiaalitehokkuustoimia koskevan toimialasopimuksen. Sopimus kattaa meneillään olevan CAP-kauden. Toimialajärjestöistä sopimuksessa ovat mukana Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. sekä Kauppapuutarhaliitto ry ja Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry.

”Toimialasopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten maa- ja puutarhatilojen kannattavuutta mm. pienentämällä energiakustannuksia, parantamalla energia- ja materiaalitehokkuutta sekä lisäämällä tuotantopanosten kierrätystä. Maatalous- ja puutarhasektorin sopimuksella on tärkeä asema myös Euroopan unionissa asetetun energian säästötavoitteen saavuttamisessa ja energiatehokkuusdirektiivin asettamien velvoitteiden täyttämisessä”, ministeri Essayah sanoo.

Nyt allekirjoitettu sopimus on jatkoa vuosina 2010 ja 2016 tehdyille sopimuksille Maatilojen energiatehokkuudesta. Sopimusta on päätetty laajentaa kattamaan myös materiaalitehokkuus, koska ravinteiden ja muiden tuotantopanosten kierrätyksen lisääminen kasvattavat jatkuvasti merkitystään alkutuotannon kannattavuuden parantamisessa. 

Toimialasopimuksen painopiste on jatkossakin tiloille räätälöidyissä palveluissa, kuten tuetussa energia- ja materiaalitehokkuusneuvonnassa, tilakohtaisten energiasuunnitelmien teossa sekä investointituissa. Koska PK-yritykset ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä maaseudun elinvoimaisuuden lisäämisessä, on sopimuksen toiminta-alue laajennettu koskemaan myös niitä.

Energia- ja materiaalitehokkuussopimukseen kuuluvat tuetut palvelut toteutetaan Suomen CAP-suunnitelman kautta, ja ne ovat tärkeä osa ohjelman ilmastotoimenpiteitä. Tilojen on mahdollista saada investointitukia sekä tuettua energia- ja materiaalitehokkuusneuvontaa suunnitelman neuvontatoimien kautta, ja yrityksille on tarjolla kehittämistukia toimintansa tehostamiseen.

Sopimuksen allekirjoittaneet maatalous- ja puutarha-alan tuottajajärjestöt ovat sitoutuneet sopimuksen tavoitteisiin ja osaltaan kannustamaan tiloja energia- ja materiaalitehokkuustyöhön. Myös muilla alkutuotantoalan tuottajajärjestöillä on mahdollisuus liittyä sopimukseen myöhemmin.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää