Maatilatalouden ke­hit­tä­mis­ra­has­tos­ta rahoitetaan viittätoista uutta maa- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den kansallista tutkimus- ja ke­hit­tä­mis­han­ket­ta

14.02.2024 16:21

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämä hankkeiden kokonaisrahoitus on yhteensä noin neljä miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset noin 6,3 miljoonaa euroa.

Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta rahoitetaan viittätoista uutta vuonna 2024 alkavaa kansallista maa- ja elintarviketalouden tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin erityisesti haun painopisteisiin, jotka olivat

  • Suomen kotieläintuotannon kestävyys, sopeutumiskyky ja tuotannon vahvuudet kilpailuetuna
  • Maatalouden vesistökuormitus ja vesien hallinta (MATO2-ohjelman teemasta 1) sekä
  • One Health – ihmiset, eläimet, kasvit ja ympäristö.

Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on parantaa maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla sekä tuottaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Rahoitettavien hankkeiden perustiedot ja lyhyt yhteenveto hankkeista maa- ja metsätalousministeriön verkkosivustolla.

Maa- ja elintarviketalouden TKI-rahoitusta suunnataan lisäksi rahoittajien välisten EU-tason verkostojen (ERA-NETt, kumppanuudet) tai muiden kansainvälisten verkostojen kautta suomalaisille tutkijoille. Näissä suomalaiset tutkijat tekevät laajempaa tutkimusta kansainvälisessä yhteistyössä ruokajärjestelmän eri alueilla (esim. agroekologia sekä ICT-teknologia ja automatiikka ruokajärjestelmässä). Suomalaisten hankkeiden osuuden rahoitus tulee osin Makeran ja osin EU-rahoituksen kautta.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää