Määräaikaisen sähkösopimuksen hinnan kohtuullisuutta voi arvioida Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton laskurilla

01.03.2024 10:37

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut laskurin, jolla kuluttaja voi arvioida määräaikaisen kiinteähintaisen sähkösopimuksensa hinnan kohtuullisuutta. Laskuri on tarkoitettu ensisijaisesti kuluttajille, jotka ovat tehneet määräaikaisen kiinteähintaisen sopimuksen vuosien 2022 ja 2023 hintakriisin aikana.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston laskurilla kuluttaja voi arvioida, onko määräaikaisen kiinteähintaisen sähkönmyyntisopimuksen hinta mahdollisesti muuttunut kohtuuttomaksi hintatason laskettua ja kannattaako sähköyhtiöltä vaatia hyvitystä.

Laskuri perustuu kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntöön, ja siinä verrataan sähkösopimuksen hintaa Energiaviraston tilastoon sähkön tarjoushintojen kehityksestä.

Kuluttajariitalautakunta on määritellyt ratkaisuissaan vähimmäisedellytykset sille, milloin hinta voi muodostua kohtuuttomaksi ja milloin sopimuksen voi irtisanoa ennenaikaisesti:

  • Jos sähkösopimuksesta kuluttajan maksama hinta on ollut vähintään 15 % suurempi kuin vertailuhinta ja samalla hintojen välinen ero on ollut vähintään 150 euroa, kuluttaja voi olla oikeutettu hinnan sovitteluun ja hyvitykseen.
  • Jos sähkösopimuksesta kuluttajan maksama hinta on ollut vähintään 60 % suurempi kuin vertailuhinta ja samalla hintojen välinen ero on ollut vähintään 600 euroa, kuluttaja voi olla oikeutettu irtisanomaan sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä.

Vaikka sähkösopimuksen hinta ylittäisikin edellä sanotut vähimmäisrajat, sähkösopimuksen hinnan sovittelu tai sopimuksen irtisanominen edellyttävät myös niin sanottua tapauskohtaista kohtuuttomuutta. Esimerkiksi sopimuksen hinnan ja vertailuhinnan eron pitää olla selkeä. Sähkölaskun pitää vaikuttaa merkittävästi kuluttajan talouteen, ja sähkön käyttötarkoituksen tulee lähtökohtaisesti olla välttämätön.  Myös kuluttajan talouteen vaikuttava sosiaalinen tai terveyssyy, kuten esimerkiksi työttömyys tai pitkäaikaissairaus, voi puoltaa sopimuksen kohtuullistamista.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää