Maailman postiliiton yleissopimus voimaan Suomessa

26.01.2024 08:11

Valtioneuvosto on antanut asetuksen Maailman postiliiton (UPU) yleissopimuksesta ja eräistä muista sopimuksista. Samalla saatetaan voimaan Maailman postiliiton yleissopimuksesta annettu laki. Asetus on osa prosessia, jolla Suomi liittyy Maailman postiliiton uudistettuun yleissopimukseen ja muihin Abidjanin kongressissa vuonna 2021 neuvoteltuihin sopimuksiin.

Maailman postiliiton yleissopimus korvataan uudella neljän vuoden välein. Uusin yleissopimus on tehty vuonna 2021 Maailman postiliiton kongressissa Norsunluurannikolla Abidjanissa.

Abidjanin kongressissa neuvoteltiin myös muutokset yleissopimuksen päättöpöytäkirjaan, perussopimukseen ja yleisohjesääntöön. Maailman postiliitto on vahvistanut Suomen liittymisen näihin muutoksiin 18.12.2023. Nyt annetulla valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan kansallisesti liittyminen sopimuksiin näiden muutosten osalta.

Maailman postiliiton yleissopimuksessa määritellään kansainvälisen postiliikenteen keskeiset säännöt. Vuoden 2021 kongressissa käsitellyt asiat koskivat pääosin Maailman postiliiton ja jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Manner-Suomessa liiton nimettynä operaattorina toimii Posti Jakelu Oy.

Maailman postiliiton yleissopimuksesta annettu laki (902/2022) sekä valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksesta tulevat voimaan 1.2.2024.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää