Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen toi­mi­paik­ka­ver­kos­toa kehitetään

16.02.2024 10:30

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimipaikkaverkoston kehittämisestä Luken laatiman suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman tavoitteena on Luken voimavarojen kohdistaminen tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien kannalta tarkoituksenmukaisesti tukemaan strategisia tavoitteita. 

Uudistuksessa Luke luopuu Paltamon toimipaikasta, jossa tehtävän virtavesitutkimuksen jatko pyritään turvaamaan yritysyhteistyöhön perustuvan toimintamallin avulla. Enonkosken toimipaikan osalta ratkaisu tehdään kehysriihen jälkeen huhtikuussa 2024. Suonenjoen ja Haapastensyrjän toimitilarakennusten käyttöä tiivistetään, toimintoja supistetaan ja siirretään osittain muille paikkakunnille. Ruukin lihakarjanavetasta luovutaan. Kannuksen ja Parkanon kenttätyön tukikohdista luovutaan, ja niiden toiminnot siirretään Seinäjoelle ja Ruukkiin.

Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että suunnitellut kehittämistoimet ovat toiminnan ja talouden tasapainottamisen kannalta tarpeellisia eivätkä ne heikennä Luken kykyä tuottaa tutkimustietoa ja asiantuntemusta koko maan kattavasti.

Toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelman valmisteluun liittyi yhteistoimintamenettely (15.11.2023–30.1.2024). Tavoitteena ei ole henkilöstömäärän vähentäminen vaan muutoksen kohteena olevien toimipaikkojen henkilöstölle tarjotaan töitä Luken muilta toimipaikoilta tai muita tehtäviä. Uudelleenjärjestelyt koskevat suoraan 56 henkilöä seitsemällä paikkakunnalla. Luke tukee henkilöstönsä sopeutumista uudistukseen.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää