Luon­non­va­rais­ten eläinten hoi­to­la­toi­min­nan ilmoituksista perittävät maksut alenevat

16.02.2024 08:06

Valtioneuvosto on hyväksynyt aluehallintovirastojen maksuasetuksen muutoksen. Muutos koskee luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnasta tehtyjen ilmoitusten käsittelymaksuja. Hoitolatoiminnasta tehtävän ilmoituksen sekä hoitolatoiminnan olennaisesta muutoksesta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksuja alennettiin merkittävästi. 

Hoitolatoiminnasta on vuoden 2024 alusta alkaen pitänyt tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle, joka perii maksun ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään jatkossa 85 euron ja hoitolatoiminnan olennaisesta muutoksesta tehdyn ilmoituksen käsittelystä 60 euroa. Aiemmin nämä maksut oli säädetty 620 euron ja 425 euron suuruisiksi. Alennettuja hintoja sovelletaan taannehtivasti vuoden alusta alkaen tehtyihin ja aluehallintovirastoissa käsiteltyihin ilmoituksiin.

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 (1171/2023) tuli voimaan 1.1.2024. Vuoden 2024 alusta tuli myös voimaan laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023), jonka mukaan avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitoa harjoittavan on tehtävä hoitolatoiminnasta kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle. Ilmoitusvelvollisuus on uusi, ja se toi aluehallintovirastoille uuden tehtävän ilmoitusten käsittelijänä.  

Aluehallintovirastot ovat arvioineet uudelleen ilmoitusten käsittelyn työmäärää ja kustannuksia, joihin suoritteen hinnoittelu perustuu. Työmäärää ja maksuja on suhteutettu erityisesti muihin eläinten hyvinvoinnista annetun lain mukaisten ilmoitusten käsittelyyn ja maksuihin aluehallintovirastoissa.  

Hoitoloilla tärkeä rooli luon­non­va­rais­ten eläinten hyvinvoinnin turvaamisessa

Ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on edistää luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia. Sen avulla yksityisten ihmisten ja yhdistysten ylläpitämät luonnonvaraisten eläinten hoitolat tulevat valvontaviranomaisen tietoon. Hoitolatoimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti vapaaehtoispohjalta. 

Hoitolatoimintaa tarjoavat ovat pitäneet aiemmin säädettyä ilmoitusmaksua yhdistystoiminnan ja yksityisten ihmisten varoihin nähden liian korkeana ja esittäneet, että se olisi voinut johtaa toiminnasta ilmoittamatta jättämiseen tai hoitolatoiminnan päättämiseen. Tämä olisi lisännyt todennäköisesti viranomaisten, kuten poliisin ja pelastuslaitoksen työmäärää ja kustannuksia.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää