Lisää ajoneuvoja lii­ken­ne­va­kuu­tus­lain piiriin – eduskunta hyväksyi lii­ken­ne­va­kuu­tus­lain muutokset

02.05.2024 18:04

Liikennevakuutuslakiin, Liikennevakuutuskeskuksesta annettuun lakiin ja vakuutusyhtiölakiin tehdään muutoksia, joilla pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin neuvoston liikennevakuutusdirektiivin (EU) 2021/2118 muutokset.

Liikennevakuutuslain (460/2016) ajoneuvon määritelmää muutetaan. Muutoksen myötä vakuutettavaksi tulevat ajoneuvot, jotka painavat yli 25 kg tai joiden nopeus ylittää 25 kilometriä tunnissa. Poikkeuksena tähän ovat osana elinkeinotoimintaa vuokrattavat sähköpotkulaudat, jotka painosta riippumatta lasketaan ajoneuvoiksi ja ovat siten vakuutettavia. 

Vakuutettavaksi tulevat kaikki elinkeinonharjoittajien vuokraamat sähköpotkulaudat, jotta voidaan varmistaa vuokrattavien sähköpotkulautojen kuljettajien sekä kolmansien osapuolten vakuutusturva. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle voidaan jatkossa korvata muutosten myötä vakuutettavaksi tulevien kevyiden sähköajoneuvojen aiheuttamien vahinkojen hoidosta syntyneet todelliset kustannukset (täyskustannusmaksu) liikennevakuutuksesta.

Lisäksi toisesta ETA-maasta tuotavan ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuutta tarkennetaan direktiivin säännöksiä vastaavasti. Ehdotuksen mukaisesti vahinkohistoriatieto on pyydettäessä toimitettava käyttämällä vakuutus- ja vahinkohistoriatodistuslomaketta, jonka muoto ja sisältö vahvistetaan komission täytäntöönpanosäädöksessä. Lisäksi vastuunjakoa ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamista vahingoista tarkennetaan. 

Liikennevakuutuslakiin lisätään myös säädökset Liikennevakuutuskeskuksen korvausvelvollisuudesta tilanteissa, joissa korvausvastuussa oleva vakuutusyhtiö on maksukyvytön. Liikennevakuutuslain yhteistakuujärjestelmää koskevia säännöksiä muutetaan direktiiviä vastaaviksi.

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­la­kiin tehdään myös kansallisia muutoksia

Liikennevakuutusdirektiivin toimeenpanon yhteydessä tehdään myös muita kansallisia muutoksia liikennevakuutuslakiin. 

Jatkossa kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneelle kuljettajalle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Lisäksi kilpailuja koskenut eristetyn alueen rajaus poistetaan ja kaivamisesta aiheutuneiden omaisuusvahinkojen korvattavuutta rajoitetaan. Lakiin tehdään myös teknisiä päivityksiä.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 3.5.2024.

Lait tulevat voimaan 1.6.2024.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää