Lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­lain muutokset lausun­to­kier­rok­sel­le

10.05.2024 10:44

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja esitysluonnoksesta liiketoimintakieltolain ja kaupparekisterilain muuttamisesta. Lausuntoja voi antaa 18.6.2024 saakka.

Jatkossa liiketoimintakieltoa määrättäessä voitaisiin osana kokonaisarviointia ottaa huomioon Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa määrätty liiketoimintakielto tai syyllistyminen liiketoiminnassa rikokseen. Lisäksi säädettäisiin liiketoimintakieltoa koskevasta tietojenvaihdosta. Esitys liittyy direktiivillä (EU) 2019/1151 muutetun yhtiöoikeusdirektiivin (EU) 2017/1132 täytäntöönpanoon.

Voimassa olevan lain mukaan liiketoimintakieltoon voidaan määrätä henkilö, joka on liiketoiminnassa muusta kuin maksukyvyttömyydestä johtuvasta syystä olennaisesti laiminlyönyt siihen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia tai henkilö on syyllistynyt liiketoiminnassa rikolliseen menettelyyn, jota ei voida pitää vähäisenä. Edellytyksenä liiketoimintakiellon määräämiselle on lisäksi, että henkilön toimintaa kokonaisuutena arvioiden on pidettävä velkojien, sopimuskumppaneiden, julkisen talouden taikka terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta vahingollisena.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi selvennettäväksi kaupparekisterilain säännöstä Finanssivalvonnan kuulemisesta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa elokuussa 2024. Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.1.2025.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää