Liikenne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­ta kannattaa säh­kö­pot­ku­lau­taon­net­to­muuk­sien kor­vaus­vas­tui­den selkeyttämistä

19.04.2024 07:44

Mietinnössään valiokunta kannattaa ehdotettuja lakimuutoksia, mutta painottaa, että mikroliikkumisen liikenneturvallisuutta on parannettava myös jatkossa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä hallituksen esityksestä 10/2024, joka koskee mm. liikennevakuutuslain muuttamista. Hallituksen esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säädökset sähköpotkulautojen ja muiden kevyiden ajoneuvojen vakuuttamisesta ja onnettomuuksien korvausvastuista. Mietinnössään valiokunta kannattaa ehdotettuja lakimuutoksia, mutta painottaa, että ​mikroliikkumisen liikenneturvallisuutta on parannettava myös jatkossa.

Hallituksen esityksellä 10/2024 saatetaan voimaan EU-direktiivi (EU) 2021/2118, jonka mukaan liikennevakuutus on otettava kaikille ajoneuvoille, joiden nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai jotka painavat yli 25 kg. 

Hallituksen esityksessä vakuuttamisvelvollisuuden piiriin tulisivat myös vuokrattavat sähköpotkulaudat niiden painosta riippumatta, jotta yritykset eivät ryhtyisi vakuuttamisvelvollisuuden välttämiseksi vähentämään sähköpotkulautojen painoa ja siten turvallisuutta. Tämä on Suomen oma kansallinen ratkaisu, joka ei sisälly EU-direktiiviin.

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske sähköavusteisia polkupyöriä, joissa sähköavustus toimii vain, kun pyörää poljetaan​.

Valiokunta pitää tärkeänä, että mik­ro­liik­ku­mi­sen sääntelyä kehitetään

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vuokratun sähköpotkulaudan kuljettajan henkilövahinkojen korvattavuus rajataan vain liikennevakuutuslaissa tarkoitettuihin sairaanhoitokustannuksiin.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mukaan ehdotettu lakimuutos parantaa vahinkoa kärsineiden asemaa ja vähentää onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Toisaalta muutos aiheuttaa kustannuksia potkulautojen vuokrausta harjoittaville yritykselle.

Valiokunta katsoo, että esitys on kustannusten vähentämisen kannalta oikean suuntainen, mutta esityksen vaikutukset yhteiskunnan kokonaiskustannuksiin ovat kuitenkin suhteellisen vähäisiä. Valiokunta painottaa, että ehdotettujen lakimuutosten lisäksi on erittäin tärkeää löytää jatkossa uusia keinoja mikroliikkumisen liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Mietintö LiVM 2/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää