Leniency-hakemuksen voi jatkossa jättää sähköisellä lomakkeella

22.02.2024 10:50

Leniency-menettelyssä kartelliin osallinen yritys voi saada vapautuksen tai alennusta seuraamusmaksusta paljastaessaan kartellin kilpailuviranomaiselle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut käyttöön sähköisen hakemuslomakkeen, jolla kartelliin osallisen yrityksen edustajat voivat jättää leniency-hakemuksen virastolle.

Kartelliin osallistumisesta määrätään seuraamusmaksu, jonka suuruus voi olla enimmillään 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Leniency-menettelyssä salaisen kartellin ensimmäisenä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) paljastanut yritys voi kuitenkin vapautua seuraamusmaksusta, jonka määräämistä KKV muutoin esittäisi markkinaoikeudelle. Vapautuakseen seuraamusmaksusta yrityksen tulee toimittaa KKV:lle yrityslausunto sekä tiedot ja todisteet kartellista ennen kuin virasto on saanut ne muuta kautta.

Myös muut kartelliin osalliset kuin kartellin ensimmäisenä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle paljastanut yritys voivat hyötyä yhteistyöstään KKV:n kanssa. Kartelliin osallisten yritysten seuraamusmaksua voidaan alentaa jopa 50 prosenttia, jos ne toimittavat KKV:lle tietoja, jotka ovat merkityksellisiä kilpailunrajoituksen tai sen koko laajuuden tai luonteen toteamiseksi.

Seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista voi nyt hakea Kilpailu- ja kuluttajavirastolta sähköisellä hakemuksella. Lomakkeen avulla KKV:lle toimitetaan yrityslausunto ja tiedot sekä todisteet kartellista mahdollisine liitteineen. Leniency-hakemuksen voi yhä jättää sähköisen lomakkeen lisäksi kirjallisesti sähköpostilla tai postilla sekä suullisesti puhelimessa tai KKV:n toimitiloissa.

"Jos yritys on mukana kilpailulain vastaisessa salaisessa kartellissa, kannattaa toimia nopeasti, sillä seuraamusmaksusta voi vapautua vain ensimmäisenä kilpailuviranomaiseen yhteydessä ollut yritys. KKV:hen voi myös olla matalalla kynnyksellä yhteydessä tällaisissa tilanteissa neuvonnan saamiseksi leniency-menettelyn käynnistämiseksi – myös anonyymisti", sanoo johtava asiantuntija Vilhelmiina Ihamäki.

Leniency-menettelyä on jo hyödynnetty Suomessa. EPS-eristeiden hintakartellissa kahdelle kartelliin osallistuneelle yritykselle langetettiin yhteensä 3,2 miljoonan euron seuraamusmaksut. Kolmas kartelliin osallistunut yritys välttyi seuraamusmaksulta, sillä se otti ensimmäisenä yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon ja kertoi salaisesta kartellista.

Lähde ja lisätietoja: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää