Lempäälään suunnitellun uuden kal­lio­ki­viai­nes­lou­hok­sen ympäristölupa hylättiin

19.09.2023 16:11

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi Lempäälään suunnitellun uuden kalliokiviaineslouhoksen ympäristöluvan. Hylkäämisen syynä olivat hankkeen toimintaan liittyvän kuljetusliikenteen aiheuttama rasitus naapurustolle sekä ympäristön pilaantumisen vaara.

Lempäälän Asemakylän läheisyyteen on suunniteltu uutta kalliokiviaineslouhosta ja asfalttijätteen käsittelytoimintaa. Louhoksen ympäristölupa palautui ympäristölupaharkintaan korkeimman hallinto-oikeuden todettua, että louhoksen kuljetusliikenne aiheuttaisi toteutuessaan naapurikiinteistöille naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta.

Ympäristölupaa haettiin alun perin kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä muualta tuotavan louheen käsittelyyn. Uudelleenkäsittelyssä oli kyse lisäksi asfalttijätteen käsittelytoiminnasta.

Nyt tehdyssä lupaharkinnassa huomioitiin muun muassa louhos- ja jätteenkäsittelytoiminnan liikennöintireitin varren kiinteistöjen ja asuinrakennusten sijainti, nykyinen taustamelu alueella sekä raskaan liikenteen vaikutus meluhaittaan. Toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa pidettiin kokonaisuutena arvioiden merkittävänä.

Kohtuutonta rasitusta melusta ja pölystä

”Louhostoiminnasta voidaan katsoa aiheutuvan hakemuksella kuvatuissa olosuhteissa, jopa tiukkojen lupamääräysten mukaisesti toimittaessa, merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa,” kertoo ympäristöylitarkastaja Kirsi Järvinen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Vaara ilmenisi etenkin toimintaan olennaisesti liittyvän kuljetusliikenteen aiheuttamana melu- ja pölyhaittana”, hän täsmentää.

Louhinta- ja jätteenkäsittelytoiminnan ei myöskään katsottu olevan sijoitettavissa alueelle tai rajoitettavissa toiminta-ajaltaan siten, että sen aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja pilaantumisen vaara voitaisiin ehkäistä. Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset jäivät täten täyttymättä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen kokonaisuudessaan.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää