Leipomotyölain kumoaminen lausun­to­kier­rok­sel­le

20.05.2024 17:29

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 20.5.–26.7.2024 lausuntokierroksen lakimuutoksesta, jolla leipomotyölaki kumottaisiin. Laista on voimassa enää yksi pykälä, joka koskee yötyökorvausta leipomoaloilla. Jatkossa leipomoalan yötyökorvauksista sovittaisiin koko henkilöstön osalta työaikalain mukaisesti työehtosopimuksilla ja/tai työsopimuksilla, kuten muillakin aloilla.

Leipomotyölain (302/1961) kumoaminen perustuu hallitusohjelman kirjaukseen. Tavoitteena on saattaa leipomoala lainsäädännön tasolla muita toimialoja vastaavaan asemaan.

Leipomotyöntekijöiden yötyölisää koskeva pykälä on mahdollistanut sen, että osa alan henkilöstöä on saanut klo 22−06 tehdystä työstä yötyötunneilta lakiin perustuvan 100 prosentin korvauksen. Jatkossa yötyökorvauksesta voitaisiin työaikalain mukaisesti sopia työehtosopimuksessa ja/tai työsopimuksessa. Kumottavaksi ehdotettu säännös mahdollistaa työehtosopimuksella toisinsopimisen yötyökorvauksesta jo nykyään, joten sääntely ei muuttuisi siltä osin.

Lisäksi lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin tehtäisiin lakiteknisiä muutoksia.

Esitysluonnos on valmisteltu kol­mi­kan­tai­ses­sa työryhmässä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.2.2024 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan esitystä leipomotyölain kumoamisesta. Työryhmään kuuluivat ministeriön edustajien lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja STTK ry:n edustajat sekä kolme pysyvää asiantuntijajäsentä (Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Ammattiliitto Pro ry ja Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry). Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen, vaan palkansaajapuolta edustavat osapuolet jättivät asiassa eriävät kannanotot.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää hallituksen esitysluonnoksesta lausuntokierroksen 20.5.−26.7.2024. Tämän jälkeen lausuntopalautetta analysoidaan osana jatkovalmistelua. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa elo–syyskuussa 2024. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2025.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää