Lausuntopyyntö: Muutoksia potilastietojen arkistoinnin laajuuteen

29.02.2024 10:47

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jonka perusteella Kansallisarkisto voisi tehdä seulontapäätöksen julkisen terveydenhuollon potilastietojen pysyvästä säilyttämisestä.

Käytännössä Kansallisarkisto voisi siis määrätä, kuinka laajasti potilastietoja jatkossa arkistoidaan. Lausuntoja voi antaa ajalla 29.2. –30.4.2024.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa Kansallisarkistolle potilastietoja koskevaa uutta seulontaesitystä. Nykyinen seulonta perustuu syntymäpäiväotantaan, eli vain tiettyinä päivinä syntyneiden henkilöiden potilastiedot arkistoidaan. Menetelmä ei kuitenkaan vastaa tutkimuksen tarpeita eikä huomioi esimerkiksi teknologian mahdollisuuksia isojen tietoaineistojen käsittelyssä.

Seulonnan tavoitteena on saada talteen merkittävä osa asiakirjallista kulttuuriperintöä tarkoituksenmukaisessa ja käytettävässä muodossa. Esityksen mukaan jatkossa arkistoitaisiin kattavammin koko väestön potilastietoja julkisessa terveydenhuollossa. 

Esitys koskee julkisen terveydenhuollon tekstimuotoisia potilastietoja. Kuva-aineistojen seulonnasta tehdään myöhemmin erillinen esitys. Myös sosiaalihuollon asiakastietojen seulonnasta on tarkoitus tehdä jatkossa oma seulontaesityksensä.

Esitys ei koske yksityisten palvelunantajien potilastietoja. Arkistolain (831/1994) mukaan Kansallisarkisto saa määrätä vain julkisten toimijoiden potilastietojen arkistoinnista.

Lausuntopalaute huomioidaan esityksen jatkovalmistelussa.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää